K tomuto jeho jubileu bude v Městském muzeu a galerii v Lomnici uspořádána výstava jeho obrazů a kreseb, které z pozůstalosti svého manžela věnovala muzeu paní Miroslava Chmelíková.

Úvodní slovo bude mít hudební skladatel Josef Krček, který zároveň vystoupí v hudební vložce se svým bratrem, hudebním skladatelem Jaroslavem Krčkem.

Kreslením se Antonín Chmelík zabýval již od svého mládí. Významným mezníkem pro jeho tvorbu byl rok 1957, kdy na radu archiváře Pražského hradu PhDr. J. Morávka a historika Z. Wirtha začal systematicky zachycovat lidové stavby. V letech 1958 a 1969 zvěčnil všechny roubené chalupy v Bradlecké Lhotě, Syřenově, Újezdci, Žďáru u Kumburku a Nové Vsi nad Popelkou.

V roce 1972 nakreslil na objednávku Ústavu pro etnografii a folkloristiku dvacet roubených chalup z Lomnicka také pro dokumentární archiv ČSAV. Pro lomnické muzeum ale vytvořil také kopie jedenácti listů lomnického kancionálu z let 1578 až 1583, který je uložen v pražském Klementinu. Jeho kresebné dílo má velký význam nejen jako dokumentace lidového stavitelství, ale i pro regionální vlastivědnou práci.

Antonín Chmelík vystavoval své obrazy a kresby již šestkrát v lomnickém muzeu, třikrát v Železnici, dále v Nové Vsi nad Popelkou, Semilech, Nové Pace, na zámku ve Starých Hradech u Libáně, v Kouřimi i v Jičíně.Městské muzeum a galerie v Lomnici vydalo postupně řadu tisků s jeho kresbami, z nichž některé jsou ještě v muzeu k prodeji.

Výstava obrazů a kreseb Antonína Chmelíka bude mít slavnostní vernisáž v neděli 27. září v 10 hodin v lomnickém muzeu. Potrvá do 20. října. ⋌Vladimír Mikule