Do konce roku 2009 se scházely nominace – návrhy na ocenění. Štefanská komise sepsala celkem 133 jednotlivců či kolektivů, kteří byli navrženi za počin v roce 2009, a 104 navržených za dlouhodobé zásluhy. Všechny pozvala včetně zástupců obcí a institucí do libuňské sokolovny. Ano, udílení sošek Štefanů představuje hlavně setkání lidí, kteří dělají něco pro druhé. Představuje i poděkování. A v neposlední řadě i možnost předvést se pro obec, kde se udílení koná.

Libuňští reperezentovali vzorově. Byli skvělými hostiteli. Připravili nejen bohaté občerstvení, ale hlavně pestrý kulturní program, na kterém se podílela místní škola, mateřská školka z Jinolic, mateřské centrum Maminec, libuňské ženy a další. Bez nadsázky Libuň Štefanem žila. A to je další přínos myšlenky Jivínského Štefana.

Protože mezi navrženými bylo mnoho úžasných skutků a dřevěné sošky z dílny manželů Lhotákových pouze dvě, „vypomohla“ si porota tím, že nejdříve udělila dva dary květinové.

Za třináctileté úspěšné ředitelování v jičínském muzeu patří právem poděkování Jaromíru Gottliebovi. On tu nebyl jen šéfem z moci úřední. Se svými spolupracovníky spoluvytvářeli jičínskou kulturu.

Druhou kytku si odvezl na druhý konec okresu, do Miletína, předseda divadelního souboru Erben Martin Hlavatý. Tradice miletínského divadla se otvírá rokem 1827. Oni tu nejen hrají, ale pořádají i festivaly.

Štefan za zásluhy roku 2009 se losuje, protože si jej zaslouží všichni, kdož něco dobrého v kultuře dělají. A tak někdejší laureáti, Vladimír Úlehla a Oldřich Suchoradský vytáhli z košíku číslo pana Josefa Teichmana ze Železnice. Ten zaznamenává slovem i obrazem příběhy lidí, kteří byli pronásledováni v době nesvobody. Odborníci oceňují profesionální kvalitu jeho práce. Natočil i projekt Zpátky ni krok v Jičíně. Předávání cen se bohužel nezúčastnil.

Škoda, že nemocný Miloslav Bařina si nemohl převzít Štefana za dlouhodobý počin a vstoupit tak do síně slávy osobně. Devětatřicet let řediteloval v novopackém muzeu a jeho přínosu si Novopačtí velmi váží. Výstav i dalšího dění bylo nepočítaně a kupříkladu jeho projevy na vernisážích jsou nezapomenutelné.

Patnáctý Jivínský Štefan bude udělen 25. února 2011 v Miletíně. Nominace přijímá Štefanská komise do konce roku 2010.⋌ Bohumír Procházka