Na snímku zleva sedí: manželé Hurcikovi s dcerou Adélkou, manželé Havlíkovi s dcerou Natálkou, paní Kopřivová a pan Šváček se synem Jakubem, paní Dousková se synem Honzíkem, manželé Kolomazníkovi se synem Šimonem, manželé Klárovi se synem Šimonem, paní Cymorková a pan Nypl se synem Matějem, manželé Cymorkovi se synem Michalem a manželé Horákovi s dcerou Andreou.