Ta se vymyká dramaturgii pevně ukotvené především v žánrové pestrosti umělecké a publicistické.

 A koho tedy očekáváme? Výraznou osobnost českého i mezinárodního lékařského vědeckého života – prof. MUDr. Pavla Pafka, DrSc., chirurga, přednostu 3. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze a vedoucího týmu při transplantacích plic. Zajisté se vybavuje „složitý“ chirurgický zákrok na záchranu exprezidenta Václava Havla.

Ve čtvrtek v 17 hodin usedne do křesla, a co si posluchač vezme z této návštěvy?

Pokusíme se oslovit pana profesora Pafka, aby vystoupil z odborného bezpečí svého oboru, protože nás budou zajímat jeho odpovědi na obecné otázky našich životů, abychom zachytili v jeho uvažování a argumentaci inspirativní momenty pro sebe samé, pokud možno s účinkem terapeutickým.
Zkusme se ještě otázat na jeho poznatky z alternativní medicíny. Má alternativní medicína vůbec pozitivní účinky léčení?

Hlavním cílem pozvání pana profesora Pavla Pafka je především ukázat na mnohé problémy, o kterých zdravý člověk ani neuvažuje.
Návštěva pana profesora Pafka bude určitě jedním z nejočekávanějších setkání v letošním prvním ročníku Libáňských podvečerů. Více informací na www.foerstrovydny.cz.
⋌Zdeněk Vokurka