Letos se Foerstrovy slavnosti v Libáni konají podesáté. Na jaký popud vlastně vznikly a jaký byl vztah hudebního skladatele k Libáni?
Myšlenka vzniku hudebního festivalu Foerstrovy dny v Libáni má zdánlivě všední, ale okamžitou příčinu. Když vrcholily přípravy na vzpomínku 50. výročí úmrtí Josefa Bohuslava Foerstra v roce 2001, to byl správný podnět, abychom společně s přítelem Josefem Stránským pokračovali v tradici „Českého hudebního máje v Libáni.“ Vzrušující myšlenka, navázat „na koncert v sobotu 18. května 1940 ve dvoraně Radnice v Libáni ku poctě hudebního skladatele Dr. J.B.Foerstra .“

Cituji z programu, který mám před sebou. J.B.Foerster se narodil v Praze, v zahradním domku na Malé Straně na Kampě, poblíž hučící Čertovky. Kořeny rodu však sahají do nedalekých Osenic, do světa starých venkovských kantorů. Jičínsko vůbec je svědkem šťastných chvil Foerstrova mládí. Tehdy mu splynuly umělecké zážitky s novým prožíváním vlastního díla. Připomenu myšlenkové symboly vrůstající v různých variantách do zpěvné melodie Jičínské suity i do hluboce niterného druhého houslového koncertu.

A Foerstrův vztah k Libáni?
Počátek hledejme v archivu 1. prosince 1924. Mistr byl požádán, aby si nový zpěvácký spolek mohl dát do svého štítu Foerstrovo jméno. Odpověď cituji z jeho dopisu : „ Bude mi radostí i ctí, ponese-li hudební spolek libáňský mé jméno. Chovám Libáň v milé paměti již z dob svého dětství … “

Z této zvláštní atmosféry vznikl v květnu 2001 hudební festival Foerstrovy dny – Libáňský hudební máj. V měsíci, kdy to městu nejvíce sluší. V letošním roce otevírá novou stránku této festivalové kroniky.

Do Libáně zvete umělce slavných jmen. Jak se vám daří zajistit sponzory na financování této akce ? Samotnému městu by rozhodně prostředky na úhradu jednotlivých koncertů nestačily?
Úspěchy hudebních Foerstrových dnů jsou oceněním nejen umělců, ale také těch, kteří stojí v pozadí a bez jejichž velkorysé podpory není možné festival uskutečnit. Hudební svátek má dlouhodobého generálního partnera a také další podporovatelé zajišťují našemu festivalu existenci a rozvoj. Letošní jubilejní 10. ročník je bezpochyby výjimečný umělecky a zejména ekonomicky.

Proto si sponzoringové filozofie a trvalý zájem jednotlivých společností, firem i města Libáně velmi vážíme. Jsou důkazem, že jedině špičková umělecká úroveň festivalu, zároveň obohacení našeho kulturního života, nalezne harmonii s podporovateli materiální stránky a tvoří ekonomickou jistotu Foerstrových dnů.

Program květnových hudebních dnů je pokaždé vyšperkován, objevují se tu umělci zvučných jmen. Čím překvapíte letos?
Zmínil jsem, že letošní ročník Foerstrových dnů je jubilejní. Festival v sobotu 8.května zahájí, jako před deseti lety, houslový virtuóz Václav Hudeček s komorním orchestrem Barocco sempre giovane. Posluchači si vychutnají slavné houslové koncerty A. Vivaldiho doplněné náladovými barokními verši recitované Otakarem Brouskem starším.

Velkou událostí bude vystoupení Evy Urbanové v architektonické kráse barokního kostela sv. Ducha v Libáni (15. 5.). Dvořákovy Biblické písně a Schubertovu něžnou píseň Ave Maria umělkyně přednese za doprovodu vynikajícího českého varhaníka Jaroslava Tůmy ještě s díly J. Brahmse i ve své vlastní varhanní improvizaci na téma Foerstrovy skladby Velké, rodné, širé lány.

Mimořádně zajímavé bude poslechnout si operní galakoncert sólisty opery Národního divadla a nositele Ceny Thálie, barytonisty Romana Janála. Jeho partnerkou ve slavných operních scénách W. A. Mozarta, B. Smetany, A. Dvořáka a P. I. Čajkovského bude japonská sopranistka Michiyo Keiko ( 22.5.).

Náš festival se snaží čas od času potěšit své publikum nějakým neotřelým projektem. Na pestré programové scéně si zcela jistě získá přízeň i pozornost širokého publika „Promenádní koncert “ vynikajícího tělesa mezinárodní úrovně, Hudby hradní stráže a Policie ČR se šéfdirigentem plukovníkem Václavem Blahunkem. V plenéru libáňského náměstí nový impulz k poslechu toho nejlepšího z tvorby hudebních velikánů v barevně bohatém zvuku dechového orchestru (29.5.).

Půjde opět o tradiční májové koncerty se zářijovým zakončením?
Pravidelná řada květnových festivalových koncertů pokračuje dvěma koncerty v září v období svatováclavské nálady. Kdo se chce nechat okouzlit hudbou nebo písničkami „ jen pro ten dnešní den“, ano, pro neděli 12. září, přijme pozvání na večer s názvem „ Zavřte oči, přicházíme …“ Kdo vejde do libáňského koncertního sálu ? Ondřej Havelka a Melody Makers, který svým uhlazeným vystupováním a decentním humorem i ironickým pathosem vrátí nás do vyšší společnosti Oldřicha Nového a jeho doby.

Impozantní tečkou za letošními umělecky mimořádnými koncerty bude vystoupení světového tenoristy Štefana Margity s českými a italskými písněmi, také si poslechneme árie ze slavných oper Donizzetiho, Offenbacha a Gershwina (18.9).

A ještě příležitost pro mladé publikum. Hudební festival se inspiroval Foerstrovou láskou k mládeži a v nové formě se hlásí k unikátnímu celostátnímu uměleckému projektu Celé Česko čte dětem. Oblíbený režisér a scénárista Zdeněk Troška v podvečerním programu bude číst dětem nejen pohádky (termín festivalového setkání v září umělec upřesní). Vstupenky na jednotlivá vystoupení jsou v předprodeji v Libáni nebo rezervace na tel. 493 598 193.