Sobotní program v plenéru náměstí nabídl nedočkavému publiku promenádní koncert dechové hudby.

 Vřelého přijetí se dočkal orchestr Hudby Hradní stráže a Policie ČR se svými dirigenty Václavem Blahunkem a Jiřím Kubíkem. Podobně jako slunečná obloha, byla i dramaturgie promenádního koncertu. Poslouchali jsme množství nálad.

Vedle slavnostních a ceremoniálních pochodů v přirozené symbióze zněla díla klasiků, něco z vyššího populáru i díla instrumentální, okořeněná specifickým hudebním humorem. Závěr koncertu patřil nestárnoucím Kmochovým Muziky, muziky.

Nedělní večer

Nespornou hvězdou nedělního koncertu byl Ondřej Havelka. Nebyl na to sám, s velkou fantazií hrál i jeho orchestr Melody Makers.

Havelka má především pro swingovou hudbu zvláštní cit. Noblesa a harmonie jeho osobnosti i potřebná kázeň, smysl pro humor tu působily skvěle. Dramaturgie večera nás vrátila do zlaté éry swingu a skladeb s lehkým jazzovým nádechem, tedy písničky, vzniklé mezi 20. a 40. léty minulého století.
Hvězdné obsazení orchestru Melody Makers se pojilo s neomylnou dokonalostí interpretace. Obrovskou inspirací pro publikum byla exhibice jednotlivých hráčů, excelentní klavírista pan Lacko, divoce šokující kontrabasista pan Vlášek, tak představoval O. Havelka sólisty, byly tu však výkony ostatních vynikajících muzikantů, které se pojily s neomezenou dokonalostí interpretace.

Publikum zkoprnělo především výkonem bratislavského trumpetisty Juraje Bartoše. Neuvěřitelně krásným tónem s lehkou bravurou, s velkou barevnou škálou se ponořil do atmosféry nesmírně náročných skladeb. Úžasnou atmosféru koncertu doprovázel vskutku tajfun potlesku. Večer s Ondřejem Havelkou a jeho orchestrem Melody Makers patřil ke špičkám dosavadních libáňských festivalových koncertů.
⋌Zdeněk Vokurka,hudební publicista