Soubor Schola Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem E b e n e m, který patří mezi přední světové interprety středověké duchovní hudby, poučeně interpretuje officia českých světců, lokálních svatých, zpěvy vlastní české chorální tradice. Jsou to základní kameny i rarity duchovní hudby, tedy repertoár, který u nás provozuje pouze vokální soubor Schola Gregoriana Pragensis.

Koncert s názvem „Čeští světci v nebeském Jerusalémě“ též „Bohemia sancti “ je výjimečně dramaturgicky objevný. Otevře ho píseň Hospodine pomiluj, ny – autorství je ve středověku připisováno sv.Vojtěchu. Ukázkou z rýmovaného officia ke sv. Ludmile jsou poetické kompozice zhruba z konce 13. století. Část věnovaná sv. Václavu (v předvečer svátku Dne české státnosti), začne mohutným zpěvem, jedním z nejstarších chorálů Svatý Václave, vévodo české země …

Mezi světce, kteří se těšili velké úctě, můžeme počítat sv. Martina. Příkladem inspirace je třeba zpěv Přeblaženého biskupa. Závěr programu tvoří zpěvy s mariánskou tématikou. K velkým ctitelům Panny Marie patřil král Karel IV. Nesmírně zajímavou skladbou je antifona Salve Regina ( Zdrávas Královno), jeden z nejslavnějších mariánských textů. Zaposloucháme se do vzácné první a nejstarší melodie, k níž tento text patří.

V chrámovém prostředí nalezneme klid pro meditaci nad texty officia českých světců. Musím připomenout výzvu libáňského faráře P.Augustina Števici, znát životopisy českých svatých patronů znamená mít úctu k historii národa, který právě ve svých světcích spatřuje své duchovní jádro. Publikum očekává vysoké interpretační kvality souboru, jemuž vždy patří vavříny úspěchu.

Letošní 11. ročník hudebního festivalu Foerstrovy dny vrcholí hudebním duchovním zážitkem, který určitě v kulturním životě města Libáně a regionu chybí. Nad hudební veřejností očekávaným festivalovým koncertem převzal osobní záštitu Mons. Prof. Tomáš H a l í k.

Velká pocta pro Libáň, papež Jan Pavel II. ho jmenoval konzultantem Papežské rady, v současnosti je Mons. Tomáš Halík prezidentem České křesťanské akademie. Soubor Schola Gregoriana Pragensis s Davidem Ebenem hostuje v sobotu 24. září v 15 hodin v barokním kostele sv. Ducha v Libáni.
Zdeněk Vokurka