Úvod patřil komornímu souboru Barocco sempre giovane a skladbám W.A. Mozarta, J.S.Bacha a P.A. Locatelliho. Čtvero ročních období A. Vivaldiho s mladými špičkovými hudebníky přednesl náš přední houslista Václav Hudeček. Nádherné tóny umocnil přednesem veršů Otakar Brousek st.

Uznání

Zakladateli festivalu a jeho uměleckému řediteli Zdeňku Vokurkovi Václav Hudeček poděkoval za pořádání pestré přehlídky, která má prý lepší program než Pražské jaro. „Zdeňku, známe se už 40 let, hrál jsme tu při prvním ročníku, při jubilejním pátém a nyní při desátém. Doufám, že se tu za pět let setkáme znovu,“ složil poklonu hlavnímu organizátorovi náš vynikající hudebník.

Zdeněk Vokurka řekl: „ V roce 10. jubilejního hudebního festivalu otevíráme novou stránku kroniky festivalových koncertů, které jsou poctou tvůrci, jehož iniciály mají hudební slavnosti na svém štítě – JBF.“

Ohlédnutí

Jmenujme umělce, kteří se v Libáni v průběhu deseti let už představili. Je to mimo jiné Gabriela Beňačková, Peter Dvorský, Václav Kříž, Eva Urbanová, Pavel Šporcl, Simona Procházková. Letos se mohou hosté libáňského hudebního máje těšit znovu na Evu Urbanovou, Romana Janála, Michiyo Keiko, hudbu Hradní stráže, Ondřeje Havelku i Štefana Margitu.

 Sobotní účinkování umělců odměnili diváci potleskem ve stoje a když opouštěli sál kulturního domu, padala jen samá slova obdivu a chvály. Byl to opravdu nezapomenutelný zážitek!