Přišlo na 80 masek spolu se svými blízkými. Myslíme si, že spokojené a veselé byly nejen děti, ale i rodiče, kteří se dostavili v hojném počtu. Při veselé hudbě DJ Jirky Švorce se tančilo a také soutěžilo.

Na nás, maminky žáků základní školy, padlo to nejdůležitější a nejtěžší - vybrat nejkrásnější masku. Děti se musely rozdělit do dvou kategorií na mladší a starší žáky a z každé kategorie byly vybrány tři nejlepší.

Chtěli bychom tímto poděkovat sponzorům, bez kterých by nebylo krásných cen, a také všem, kteří karneval přišli navštívit a podpořit. Doufáme, že i v příštím roce bude opět stejně vysoká účast. Těšíme se na shledání s vámi na dalších společných akcích! Monika Myšková a Dagmar Droznová, Sdružení rodičů a přátel libáňské školy