V loňském květnu se totiž přehoupl do realizační fáze projekt Kuks – Granátové jablko, dotovaný z evropského Integrovaného operačního programu částkou 440 mil. Kč. Jedná se o největší jednorázový finanční příspěvek na obnovu kulturní památky, který byl kdy v našich zemích udělen. Nositelem dotace je Národní památkový ústav, jehož úkolem je v souladu s projektem učinit do 31. 12. 2014 z bývalého kukského zaopatřovacího ústavu pro válečné vysloužilce regionální centrum vzdělávání v oboru farmacie, dějin umění či environmentalistiky.

Začátek stavebních prací je plánován na 1. čtvrtletí 2012. Už od loňského prosince probíhá na místech budoucích zásahů (inženýrské sítě apod.) archeologický výzkum. Veřejnost se bude moci s plánovanými změnami slavného hospitalu milosrdných bratří v Kuksu opět seznámit v rámci několika mimořádných prohlídek, konaných u příležitosti Mezinárodního dne památek 18. a 21. – 22. dubna.

Také letos je pro návštěvníky Kuksu připraveno množství kulturních akcí. Z novinek to letos bude 1. ročník Noci kostelů, která by měla předvést duchovní zázemí hospitalu s kaplí Nejsv. Trojice či sakristií (1. 6.).

Z tradičních akcí se hlásí zejména 3. ročník festivalu Hudební léto Kuks, které v předchozích letech přivítalo v kukské kapli mj. houslistu Václava Hudečka či sopranistku Michyo Keiko. Hudební léto Kuks nabídne čtyři koncerty v červenci a srpnu. Konec prázdnin pak bude patřit festivalu barokního divadla, opery a hudby Theatrum Kuks, a v první půli září přijde Vinobraní.

Stejně jako loni se však kvůli probíhající obnově hospitálního areálu rozhodli organizátoři přesunout mysliveckou Svatohubertskou slavnost do Prahy. Do Kuksu se vrátí zřejmě až za tři roky.

Konec letošního roku bude již potřetí patřit Rybově České mši vánoční, kterou si diváci opět vychutnají v kapli Nejsv. Trojice.

Podrobnější informace a aktuality se včas objeví na oficiálním webu objektu www.hospital-kuks.cz. Správa NKP Hospital Kuks věří, že případné malé změny naznačeného itineráře, způsobené technickými důvody v průběhu obnovy vzácné památky (např. dočasná úprava přístupu do areálu), návštěvníci přijmou s pochopením a těší se na hojnou návštěvnost, která patří poslední desetiletí k nejvyšším v Královéhradeckém kraji.
Jindřich Kolda, NKP Hospital Kuks