Již nestačí prostory zámku a parku, ale je i plné náměstí. Lidé si chtějí užít alespoň jeden den v pohodě, klidu a krásné přírodě. Ono to totiž v současné době v běžném životě takřka není možné, neb na nás stále útočí neřešitelné problémy.

Vedení zahradnické školy však nepodléhá negativním jevům a má snahu vytvářet skutečné hodnoty a dělat radost druhým. Jejich práce je asi založena především na duchovních hodnotách, jako byla práce jejich předků, kteří toto krásné prostředí pro nás začali budovat již v 16. století. Byli to lidé především vzdělaní, uměli předvídat budoucnost, a pokud měli možnost, tak se snažili ve svém životě zanechat hodnoty pro další generace. Až do roku 1945 zdokonalily zámek, park, zimní zahradu, rybník a oboru hraběcí rody. Od tohoto roku převzal prostory stát.

Místnosti zámku byly přebudovány na učebny a v roce 1948 zde začala výuka. Dále byly vybudovány potřebné školní budovy, skleníky, internát a sportovní hala. V parku byly vysazovány vzácné dřeviny. Za těch posledních 60 let se zde vystřídalo 10 ředitelů, mnoho učitelů a tisíce žáků, kteří šíří dobré jméno zahradnické školy po celé republice. Takřka všichni, pokud mají možnost a příležitost, se rádi vracejí do Kopidlna. Pro Kopidlno je to ohromná výhoda, neboť je tím obohacena pestrost a vážnost tohoto města.

Současná doba je však poměrně složitá pro zkrášlování a rozšiřování těchto prostor. Stát nemá pochopení, ale hlavně peníze na rozšiřování hodnot, které by sloužily dalším generacím. A pokud se vedení přes všechny problémy snaží vysazovat mladé stromky v parku, které by nám dělaly čest, až my tu nebudeme, tak jsou během několika dní buď zničené nebo ukradené. Podobné je to i u jiných hodnotných věcí, například u palmového skleníku. Vedoucí hospodářství musí velmi často opravovat skleněná okna, která jsou zbytečně rozbitá.

Já obdivuji paní ředitelku, že má sílu toto všechno překonat a s ohromným elánem za pomoci dalších pracovníků udržovat svěřené prostory ve vzorném pořádku. Její odměnou a asi i posilou je velká návštěvnost a všeobecná pochvala při návštěvách všech prostor při „kvítku“ a nenahraditelná atmosféra, na kterou se lidé po celý rok opravdu těší.⋌Antonín Erben, Židovice