Adresa: Sběř 38, 507 03
Knihovnice: Renata Preiszlerová
E-mail: knihovnasber@ seznam.cz
Výpůjční doba: středa 15 - 17 hodin

Internet pro veřejnost: středa 15 - 17 hodin
Umístění knihovny: samostatná místnost v budově obecního úřadu

Obecní úřad Sběř: http://www.obec-sber.org

Místní knihovna sídlí v budově obecního úřadu, kde má vyčleněnou samostatnou místnost. Zařízení plní funkci informačního a kulturního centra v obci. Na výběr je zde přes 400 svazků vlastního knižního fondu, který je doplňován o novější knihy z výměnného souboru Knihovny V. Čtvrtka v Jičíně. Ty jsou sem dováženy pravidelně dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim. Obyvatelstvo je o tom následně informováno prostřednictvím místního rozhlasu.

Mezi čtenáři je zájem především o romány, knihy o přírodě, zahrádce, rybaření apod. Děti si zase rády půjčují obrazové encyklopedie. Nejstarší čtenářce je přes 90 let a nejraději čte příběhy od české spisovatelky Vlasty Javořické.

Do knihovny byl v r. 2006 zaveden internet. Ten slouží hlavně dětem, které ho využívají při hledání informací ke svým referátům do školy. Poplatky se vybírají pouze za tisk, platí se 2 Kč za 1 stránku. Půjčování a internet je v knihovně zdarma.

Knihovnice Renata Preiszlerová působí v knihovně od r. 2009. „Pokud někdo potřebuje dokument, který nemáme, jsem ochotná ho ještě ten den objednat v jičínské knihovně a kniha je dostupná ve většině případů již další den,“ dodává.

Knihovnu mohou uživatelé navštěvovat každou středu od 15 do 17 hodin.⋌Lenka Knapová