Podle pamětníků byla tato tradice obnovena po padesáti letech roku 1997. Ale není to jen o tom projít všechna stavení v obci s maškarním průvodem, zatancovat si s medvědem, okusit nadýchané koblihy od hospodyně a potom se jít veselit na koupaliště.

Je to i o tom, že několik obětavých lidí už v pátek uklízí a spolu s mistrem řeznickým připravuje tlačenky, kroupy, prejt a další lahůdky. V sobotu trpělivě obsluhují dlouho do noci někdy i míň trpělivé hosty a v neděli se opět sejdou, aby vše uklidili a odvezli.

Proto poděkování za udržení tradice v obci patří nejen organizátorům a maskám, ale zejména těmto lidem, bez kterých by vepřové hody nebyly hody. Hana Poláková