V této době se žáci dozvěděli o Africe zajímavé informace v jednotlivých vyučovacích předmětech. Do historie afrického kontinentu nahlédli v hodinách dějepisu, geografické znalosti získali během hodin zeměpisu, v anglickém jazyce obohacovali slovní zásobu, ve výtvarné výchově malovali zvířata, na 1.stupni řešili rébusy a hádanky.

V hodinách zeměpisu také zhlédli film o Jihoafrické republice. V současné době je v budově školy instalována výstavka knih o africké přírodě a fotografie význačných míst a reálií tohoto kontinentu.

Setkání

V úterý 18. března na závěr projektu se žáci v aule školy setkali s tamějšími obyvateli – Keitou Mamadoubou z Guineje a Antóniem Fláviem z Angoly. Beseda byla rozčleněna do tří částí. V první části se žáci dozvěděli další zajímavé informace o celé Africe. Ve druhé následovala beseda, kde byly zodpovězeny všechny všetečné otázky účastníků.

V závěru pak proběhla krátká soutěž o drobné ceny, které pocházely z afrického kontinentu.
Žáci neskrývali obdiv nad dokonalou češtinou, kterou besedující s přehledem používali. Dětem se netradiční výuka velmi líbila a s obyvateli Afriky se rozloučili bubnováním a zpěvem afrických písniček. Kamil Vávra, ředitel ZŠ Komenského Hořice