Dětský domov a speciální MŠ v Berouně pracují s dětmi s duálním senzorickým postižením. Práce je to velmi náročná jak psychicky, tak i fyzicky. Děti se účastní volnočasových aktivit jako je hiporehabilitace, muzikoterapie, canisterapie a další. V dětském domově jseo umístěny děti ve věku od od 3 do 18 let.

Když naše umělecká škola obdržela žádost o spolupráci, okamžitě jsme s nabídkou souhlasili.

V Berouně vzniká Vánoční strom splněných přání a patronem celého projektu je obchodní dům Praha – Ruzyně.

Žáci z výtvarky a dramatického oddělení vyrábějí vánoční ozdoby a řetězy, které tento vánoční strom ozdobí, a děti z domova na něj navěsí svá přání k Vánocům. Hořické děti připravily velký reklamní panel, na kterém jsou spojené ruce dětí na znamení lásky a přátelství.

Minulý víkend byl vánoční strom ozdoben a na jeho slavnostním rozsvícení školu zastupovala paní Štěpánka Fléglová, která se svojí dcerou Petrou celou akci připravila. A tak jen věřme, že dětem vše přinese radost a nám pak pocit, že jsme alespoň trošku pomohli. ⋌Zdenka Vaškovová