Konkrétní umění zpředmětňuje ryze uměleckými prostředky abstraktní myšlenky jako takové a tímto způsobem vytváří nové předměty. Cílem konkrétního umění je vyvinout předměty duchovní potřeby podobné těm předmětům, které člověk vytvořil k uspokojení svých materiálních potřeb.

Prostřednictvím konkrétní malby a plastiky vznikají útvary, které lze vnímat jako předmětné. Výrazové prostředky tohoto umění jsou barva, světlo,pohyb,objem a prostor.

Vyňato z: Max Bill – Worte rund um Malerei und Plastik, na základě výkladů pojmů vydaných 1944 – 45 v bulletinu Abstrakt/Konkret, publikováno v katalogu Allianz/ Kunsthaus Zürich 1947/ a znovu revidováno 1958.

V létě 2007 byl pod záštitou o.s. CON.FRONT.ART ustanoven Klub konkretistů Východní Čechy. Vedoucím KKVČ je sochař, výtvarník, hudebník a pedagog Mgr. Štěpán Málek akad. soch. Následně CON.FRONT.ART ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové uspořádalo 1. královéhradecké výtvarné sympozium, které bylo završeno výstavou na Bílé věži v Hradci Králové – Genius Loci – KKVČ.

Počátkem roku 2008 všichni členové prezentovali svou současnou tvorbu v Galerii T Univerzity Hradec Králové, úvodním slovem zahájila Mgr. Martina Vítková. Již v počátku své existence získal KKVČ pozornost odborné veřejnosti, podporu i ze zahraničí a od roku 2008 realizuje cyklus samostatných i kolektivních výstav. Počátkem roku 2009 se KKVČ rozšířil o dvě mladé členky a připravil výběrovou výstavu v Hradci Králové. Dále realizuje celosezónní výstavu na hradě Pecka, výstavy v městských galeriích v Hořicích, Trutnově a Chrastu a na Bílé věži v Hradci Králové. Jako teoretici umění spolupracují s KKVČ Zbyněk Sedláček a Jiří Valoch.

Členové Klubu konkretistů Východní Čechy: Stanislav Janiga (Rokytnice v Orl. horách), Eva Francová (Zájezdec), Pavel Hošek (Vysoké Mýto), Štěpán Málek (Hradec Králové), Vladana Hajnová (Pardubice), Jaroslav Jebavý (Pardubice), Kateřina Joselová (Pacov), Lenka Stránská (Hradec Králové), čestní hosté - Arsen Pohribný, Lubomír Přibyl, Radoslav Pavlíček, František Kyncl (Düsseldorf) a čestný člen im memoriam Alva Hajn (Pardubice – Polní Chrčice).
Vedení KKVČ: Štěpán Málek (Hradec Králové), Art management: Martin S. Špička (Hradec Králové).

Stanislav Janiga
Narozen 1978 v Rychnově nad Kněžnou. Žije a tvoří v Rokytnici v Orlických horách.
1997 – 2001 SUPŠ sklářská Kamenický Šenov, obor broušení a tvarování skla
2001 – 2002 VOŠ sklářská Nový Bor, obor umělecké zpracování skla
2002 – 2007 Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, obor český jazyk - výtvarná výchova

Štěpán Málek

Narozen 1966 v Chlumci nad Cidlinou. Žije a tvoří v Hradci Králové.
1981 – 1985 SUPŠ Kamenická v Hořicích v Podkrkonoší
1984 – 1985 Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, obor český jazyk - výtvarná výchova
1990 – 1996 Akademie výtvarných umění v Praze (prof. S. Kolíbal, H. Demartini, J. Zeithamml)

Jaroslav Jebavý

Narozen 1952 v Jilemnici. Žije a tvoří v Pardubicích.
2003 – Mezinárodní plenér Rudarcy, Bulharsko
2004 – XXL Malerei Symposium Köln am Rhein
2007 – Schirding – mezinárodní sympózium a výstava, Německo

Eva Francová
Narozena 1956 v Pardubicích. Žije a tvoří v Zájezdci.
1972 – 1975 Střední uměleckoprůmyslová škola Brno, obor propagační grafika
1975 – 1979 Pedagogická fakulta Hradec Králové, obor výtvarná výchova – matematika

Vladana Hajnová
Narozena 1967 v Pardubicích. Žije a tvoří Pardubicích.
1981 – 1985 Střední průmyslová škola textilní v Brně - výtvarný obor
1985 – 1991 Akademie výtvarných umění v Praze - ateliér volné grafiky

Lenka Stránská
Narozena 1983 v Turnově. Žije a tvoří v Hradci Králové.
1998 – 2002 Střední uměleckoprůmyslová škola Turnov, obor zlatník - stříbrník
2002 – 2008 Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, obor výtvarná výchova – matematika

Pavel Hošek
Narozen 1976 ve Zlíně. Žije a tvoří ve Vysokém Mýtě.
1991 – 1995 Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti, obor kamenosochařství
1995 – 2001 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér sochařství (prof. J. Zeithamml)

Kateřina Joselová
Narozena roku 1983. Žije a tvoří v Brně.
1995 – 2003 Gymnázium Pacov
2003 – dosud Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, obor český jazyk - výtvarná výchova
2007 – dosud Fakulta výtvarných umění při VUT v Brně, Ateliér socha 2 (prof. Jan Ambrůz)