Pozvání přijalo pět umělců, kromě účastníka z Itálie nakonec přijeli Akira Go z Japonska, Evrim Çamoğlu z Turecka, Helena Garcia z Ekvádoru a Češka Markéta Korečková.

Helena Garcia z Quita se při tvorbě své skulptury nechala inspirovat českou krajinou, které dominují četné hrady a zámky; vzájemně je vložila do pohybu. Akira Go z města Niigata se nechal ovlivnit zkamenělinami a přírodou, snaží se propojit archeologické nálezy, které jsou prý velkým dobrodružstvím.

Tématem Evrima z Istanbulu je práce s rukama – ruka vychází ze země ke slunci.

Korečkové dílo Emotivní situace budou průběžně dotvářet diváci – provedení to dobře umožní a bude jakýmsi výrazem dnešní doby. Markéta studovala hořickou sochařskou školu, narodila se v Chrudimi, žije v Praze.

Všichni chválí kvalitu hořického pískovce.

Umělci tvoří svá díla z kamene, který byl jako každý rok vytěžen v lomu v Podhorním Újezdě, a musí je dokončit tento týden. Sochy budou převezeny do Hradce Králové, kde budou slavnostně odhaleny vernisáží v neděli 27. července od 21 hodin za doprovodu Filharmonie HK a závěrečného ohňostroje.
„Výstava Nábřeží sochařů zpestřuje již po šestý rok královéhradecké Eliščino nábřeží, v letošním roce je novinkou expozice uměleckých fotografií ve výstavní síni Fotochemy,“ informuje jeden z hlavních organizátorů sympozií, hořický akademický sochař Roman Richtermoc.