Jak jsme již informovali, slavila hořická Střední průmyslová škola kamenická a sochařská výročí od vzniku založení tohoto vzdělávacího zařízení.

Na slavnostním zahájení promluvili četní hosté:
Mgr. Pracný z ministerstva školství pochválil školu zejména za nově koncipovaný obor těžba a zpracování ropy a zemního plynu s tím, že se jedná o jeden z největších projektů v EU a je pokusně ověřován ministerstvem.

Doc. Ing. Mikoláš, Ph.D. zastupoval Vysokou školu báňskou Ostrava a hodnotil spolupráci se školou na učebnicích a vzdělávacích dokumentech a přímou kooperaci na projektu ropy.

MVDr. Liška, místopředesda senátu poděkoval škole za úsilí překonávat překážky v dnešní nepřehledné době.

Mgr. Kobiewitz, ředitelka školy v Sandomierzi poděkovala za dosavadní spolupráci, kdy hořická škola pomáhá při spolupráci prosazovat zavedení uměleckých oborů v polské vzdělávací soustavě, podobně jako tomu činila v minulém století v případě Bulhaska a Chorvatska.

Ing. Hykel v zastoupení předsedy českého báňského úřadu předal řediteli školy vyznamenání – zlatou plaketu ČBÚ za zásluhy o hornictví. Bylo to za rámcový vzdělávací program Geotechnika, zmínil se doslovně o záchraně oborů lomového dobývání v české vzdělávací soustavě.

Ing. Holec, předseda Svazu kameníků a kamenosochařů ČR poděkoval škole za spolupráci a výdrž při obhajobě technických i uměleckých oborů.

Mgr. Richtermocová, místostarostka města Hořice, poděkovala škole za obohacení rozvíjející se části města u autobusového nádraží o „pilíře symbolů“. Josef Moravec

V rámci mezinárodního sympozia u příležitosti oslav výročí školy vzniklo mnoho děl nejen studentů. Můžete některá z nich zhlédnout v připojené fotogalerii na našem webu tak jako i snímky ze slavnostního odhalení sousoší.