Pěvecký sbor MUSICA je složen z větších zpěváčků. Na některých koncertech by to bez jejich vystoupení ani nešlo. Při festivalu Bohuslava Martinů zpíval jako host koncertu a zpíval těsně před svým odjezdem na celostátní soutěž dětských pěveckých sborů PORTA MUSICA 2010 v Novém Jičíně.

Do této soutěže byl nominován na základě umístění ve zlatém pásmu krajského kola soutěže dětských pěveckých sborů, pořádané NIPOS-ARTAMA Praha.

Kdo ví, co obnáší sborový zpěv, jistě poděkuje za krásnou práci paní Ivaně Václavů, která sbor vede. V Novém Jičíně sbor obsadil druhé místo, a to je veliký úspěch. Děkujeme.

Měsíce říjen a listopad jsou po prázdninách vždy náročné. Písńová soutěž Bohuslava Martinů, kterou pořádá Hudební škola hlavního města Prahy, je pro sólového zpěváka prubířským kamenem jeho umění. Letos se v této soutěži umístil Matěj Hoška, obsadil 3. místo. Všechny úspěchy nejsou nahodilé, ale jsou výsledkem dlouhé a systematické práce. Nikdo nepočítá hodiny, které takovému úspěchu předchází. A já všem pedagogům a žákům děkuji. ⋌Zdena Vaškovová