„Když jsme před rokem a půl klub otevírali, neměli jsme dostatek peněz. Veškeré vybavení bylo sponzorským darem a prostředí klubu bylo stále provizorní,“ zdůrazňuje nutnost proměny vedoucí klubu a sociální pracovnice Olga Kracíková.

Kvůli přestavbě byl klub během dvou únorových týdnů uzavřen, ale v současnosti už jeho provoz probíhá bez omezení. Největší změny se týkaly kanceláře pracovnic a dvou přilehlých místností, které původně sloužily jako sklady. Kancelář byla vybavena novým nábytkem, jeden ze skladů se proměnil na kuchyňku a druhý pak na „povídací místnost“, ve které děti s pracovnicemi probírají své problémy.

„Zájem o povídání se díky tomu zvýšil,“ uvádí s úsměvem Kracíková. Úpravou prošly také dvě společenské místnosti, ve kterých mají děti k dispozici stolní hry, šipky, boxovací trenažér, stolní fotbálek nebo počítače.

Na rekonstrukci se podílely i samotné děti. Na zdi namalovaly barevné pruhy a na ně pak obkreslily své siluety, které vybarvily černě. „Není to dokonalé, ale když se na siluety podívám, tak ty děti poznávám. A je to především o nich,“ říká Kracíková.

„Líbí se nám tady moc, je to tu hezky nové,“ shrnuje za děti David. „Mně se nejvíc líbí místnost na povídání, mají tam dobrý plyšáky,“ přidává se Natálie.

„Těšíme se na kulečník,“ zaznívá z úst dětí sborově při vzpomínce na přislíbenou hru. Jen s jedinou výtkou ohledně proměny klubu se ozve Andrea: „Líbilo by se nám tady víc, kdyby tu nebyla ta pravidla.“ Odkazuje při tom k zákazům, které jsou napsány na zdi. Ty totiž zůstávají nezměněné.

Přestavba Pohody navázala na loňskou rekonstrukci klubu Exit v Jičíně, který společně s Pohodou spadá pod Oblastní charitu Jičín. Provoz klubu je podporován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Klub je určen dospívajícím ve věku deseti až jednadvaceti let, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, nebo jsou sociálně znevýhodněni, potýkají se s problémy ve škole nebo nezapadají mezi vrstevníky. V současnosti Pohoda eviduje zhruba 160 dětí, z nichž denně do klubu dorazí kolem 20 návštěvníků.⋌ Tereza Sýkorová