Již od poloviny roku 1940 byli internováni v tzv. ghettu v Hirschově vile v Karlově ulici a před Vánoci r. 1942 přišel příkaz k jejich odsunu. Dodnes mezi námi žijí občané, kteří se pamatují na smutný průvod kráčející po náměstí a Husovou ulicí k hořickému nádraží, odkud byli Židé vlakem dopraveni do Hradce Králové a odtud o tři dny později do Terezína. Ten se pro mnohé staré a slabé jedince stal konečnou stanicí, pro ostatní to byl o něco později likvidační koncentrační tábor Osvětim. Přežilo jen několik osob.

V loňském roce jsme si poprvé připomněli toto smutné výročí pietním setkáním v bývalé synagoze, kde jsme společně četli jména obětí a za každou zapálili svíčku – světlo proti zapomnění. Letos bychom si toto výročí chtěli znovu připomenout, tentokrát ale trochu jinak. Letošní setkání jsme nazvali „Příběhem proti zapomnění“ a chtěli bychom při něm připomenout příběh člověka – oblíbeného a váženého hořického lékaře židovského vyznání MUDr. Jaroslava Kauf〜mana a zamyslet se nad tím, jak jeho život poznamenala válka.

Doktor Kaufman (1891-1969) přichází do Hořic po první světové válce jako mladý lékař, zřizuje si svou praxi a záhy se stává velmi váženým a oblíbeným nejen díky své profesi, ale i své milé, společenské a obětavé povaze. Ve 30. letech stál v Hořicích u zrodu jezdeckého a motoristického sportu a jeho podpora nebyla jen morální, ale i finanční. Zatčen byl již 1. září 1939, v den vypuknutí války, spolu s dalšími rukojmími českého národa. V týž den spolu s ním odešlo z Hořic i dalších třináct představitelů veřejného života, mimo jiné i JUDr. Rudolf Brunner, poslední starosta hořické židovské obce.

Následovala Kaufmanova pouť po nacistických věznicích a koncentračních táborech, až se počátkem roku 1942 dostává do Sachsenhausenu, kde se nejen tajně setkával s partou vězňů z Hořic, ale posléze byl přidělen jako lékař do penězokazecké dílny, což mu pravděpodobně zachránilo život. V této přísně utajené dílně pracovala skupina vybraných vězňů na výrobě falešných dokladů, anglických liber a amerických dolarů, které měly Němcům pomoci k vítězství ve válce, jak o tom vypráví oscarový film Ďáblova dílna a který jsme měli možnost vidět v Hořicích v září v rámci filmového festivalu. Film vznikl na motivy stejnojmenné knihy Adolfa Burgera, jednoho z posledních žijících vězňů této dílny, a autor v ní zaznamenal nejen své vzpomínky na život v lágru, ale i na své spoluvězně. MUDr. Kaufman válku přežil a vrátil se do Hořic, kde však našel prázdný dům. Jeho manželka Emilie, syn Jan a dcera Marie se konce války nedočkali.

O tom všem a samozřejmě také o dalších osudech MUDr. Kaufmana si budeme vyprávět na pietním setkání, které se uskuteční v sobotu 13. prosince 2008 od 14 hodin v bývalé synagoze. Průvodcem po životě Jaroslava Kaufmana se nám stane Milan Ertl, student hořického gymnázia a autor zdařilé práce věnované této pozoruhodné hořické osobnosti. Přečteme si také některé dokumenty a věříme a přáli bychom si, aby při pietním setkání zazněly vzpomínky vás, kteří si MUDr. Kaufmana osobně pamatujete.

Prosíme, překonejte ostych a pomozte doplnit kamínky vzpomínek do mozaiky jeho příběhu, aby paměť zůstala zachována. Ačkoliv je předvánoční nabídka programů víc než bohatá a doma spousta práce, věříme, že si s námi přijdete připomenout Jaroslava Kaufmana, lékaře a člověka, a spolu s ním i další příslušníky jeho národa, jimž nebylo dopřáno přežít. Tak tedy v sobotu 13. prosince ve 14 hodin v bývalé synagoze. Oldřiška Tomíčková, Měst. muzeum, Eliška Zapletalová, farářka Církve československé husitské

Bohoslužby Církve československé husitské se slouží v neděli 7. a 21. prosince a na Štědrý den 24. prosince 2008 vždy od 14 hodin v bývalé synagoze.