Základní škola dobře spolupracuje s místní základní uměleckou školou v Havlíčkově ulici – účast na festivalu mohla být uskutečněna jedině za podpory ředitele ZŠ Komenského Kamila Vávry a učitelky literárně – dramatického oboru ZUŠ Hořice Štěpánky Fléglové.

První pilotní evropský školní festival organizovalo kulturní centrum Městského úřadu Ilioupolis, ministerstvo školství a sociálních věcí a další organizace, které dbají o rozvoj podpory divadla a uměleckého vzdělávání.

Festivalu se zúčastnilo celkem šest zemí: Holandsko, Německo, Belgie, Rumunsko, Řecko a naše republika. Jeho účelem bylo ukázat všem roli dětí a teenagerů, jejich vývoj, dát mladým lidem šanci k získání nových zkušeností a vědomostí.

Doprovodným programem festivalu byly workshopy pro děti – výtvarný, pohybový a hudební, a v neposlední řadě seznámení s uměleckými díly a historií této krásné země, jež je kolébkou divadelní tvorby a divadla.

Festival si nekladl za cíl hodnotit představení jednotlivých souborů, ale ukázat veřejnosti, že mladí lidé, pokud mají k tomu vytvořeny podmínky, jsou schopni se ve svém volném čase věnovat této úžasné činnosti.

„Když se tak ohlížím zpět na úplný začátek, byly zkoušky pro děti velmi těžké. Žáci museli zvládnout nejenom první začátečnické divadelní krůčky, učit se text, ale v neposlední řadě se sehrávat tak, aby byli jeden celek – jsou z různých ročníků druhého stupně. Další náročnost byla koordinace učení do školy a zkoušek, které byly dvakrát do týdne: dvě hodiny ve středu a každou sobotu dopoledne do 12 až 13 hodin. I o prázdninách, na jejich začátku, docházely ke mně domů představitelky hlavních rolí, abychom pokročily v práci na scénáři. Prázdniny nebyly ani zdaleka tak odpočinkové jako jindy, šily jsme a barvily kostýmy, občas se zopakoval individuálně text,“ uvádí Štěpánka Fléglová a zároveň děkuje především dětem za vzornou reprezentaci školy i České republiky.

Celý festival jako duhový most spojovalo ústřední motto: „Cesta okolo světa a za něj…“ - jeho myšlenka byla vyplněna bezezbytku. Vytvořily se nové komunikační mosty nejenom mezi dětmi, ale i mezi učiteli. Festival byl propagací sociální citlivosti k různorodosti zemí, k respektu k odlišnostem jednotlivýc kultur.

Celý projekt byl jasným důkazem toho, že kultura nemá žádné hranice… (s využitím materiálů ZŠ)