Asi tak by vypadala strohá zpráva v tisku v příslušné pasáži, která se zabývá kulturou. Odhalení sochy je vždy událost, která musí mít nějaké hlubší a trvalejší příčiny.

Proto trochu o příčinách. Před několika lety navázala naše Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice určité kontakty s firmou Moravské naftové doly a.s. Stalo se tak při příležitosti jednání tzv. Sektorové rady pro hornickou činnost a činnosti vykonávané hornickým způsobem, která se zabývala projektem NSK 1 (národní soustava kvalifikací). Obecně jde o projekt, který provazuje a zfunkčňuje vztah mezi kompetencemi v jednotlivých profesích a obsahem odborného vzdělávání. Hornickou činnost zastupovala tehdejší vedoucí oddělení lidských zdrojů Hana Procházková. Ta se mi svěřila během přestávky, že její firma má určitou vizi rozvoje lidských zdrojů, kterou v naší vzdělávací soustavě není schopna uspokojivě uplatnit. Lakonicky mně sdělila, že při jednání jsem na ni udělal dojem „že jsem dostatečně šílený na to, abych to dokázal“.

Následně jsem absolvoval krátké jednání s Pavlem Kotáskem a Františkem Komárkem. Musím se otevřeně přiznat, že jsem doposud nikdy nejednal s nikým, kdo by mi za tak krátkou dobu dokázal vysvětlit přesně co potřebuje. Posbíral jsem o problematice těžby a zpracování ropy a zemního plynu všechno, co bylo dostupné v oblasti sekundárního vzdělávání. Jako vždy jsem poslední mezery v obraze problematiky oboru zaplnil vědomostmi na jedné ze svých alma mater, kterou je VŠB – TUO Ostrava. Děkan hornicko geologické fakulty mi vyšel jako vždy vstříc a po obsahové stránce jsem byl schopen dokompletovat základní cíle.

Nejdůležitějším z akademiků pro mě byl prof. Petr Bujok. Vědět, co má umět absolvent, je nutná, avšak nikoli postačující podmínka pro povolení výuky oboru. Ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání jsme připravili projekt po ministerstvo školství k povolení výuky v režimu pokusného ověřování. Takovéto projekty jsou velmi náročné a příprava běžně trvá několik let. Tento projekt byl administrativně vyřešen za pět měsíců.

V září r. 2008 byl slavnostně zahájen školní rok dálkového studia oboru „Těžba a zpracování ropy a zemního plynu“. Tento projekt je odborníky na celoživotní vzdělávání považován za největší svého druhu v EU. V čem spočívá jeho velikost, která je spíše komplexností? Partnerská firma zde nefinancuje toliko výuku svých zaměstnanců za účelem zvýšení kvalifikace a stupně vzdělání. Takové projekty se občas vyskytují i jinde.

Unikátnost projektu spočívá v tom, že financovány jsou odborné učebnice oboru. Aby čtenář pochopil, tak nabízím určitou paralelu. Když budu chtít vyučovat např. angličtinu na střední škole a budu shánět učebnici, tak mi dodavatelé nabídnou minimálně deset variant učebnic. Když však budu potřebovat učebnici technologie těžby, tak rychle zjistím, že taková neexistuje a možná ani nikdy neexistovala. K dnešnímu dni je dokončeno 16 odborných učebnic. Neznám školu, která by dokázala v tak krátkém čase zorganizovat tolik odborníků k postavení v moderním jazyku know how oboru. Samotná organizace výuky v režimu pokusného ověřování přilákala i novináře Učitelských novin. Náš rozhovor se dotknul tématu, jak je možné, že existuje nějaká lidská činnost, která vyžaduje určitou kvalifikaci a nemá své zobrazení ve vzdělávací soustavě. Ano, je tomu tak, statisticky nízkočetné obory prostě mají s možnostmi vzdělávání velké problémy, které nejsou sice bez logické příčiny, ale nelze je prostě neřešit.

Naše škola se stala respektovaným partnerem, který je pravidelně zván na významné akce firmy. Největší radost jsem měl při spuštění vrtné věže v Dambořicích. Při této příležitosti byla vysvěcena socha sv. Barbory z lipového dřeva. Pochopil jsem, že firma MND má záběr širší, než vydělávat těžbou, že dokáže brilantně ctít environmentální kulturu, ale také určité tradice. To byl okamžik, kdy jsem pochopil, že do vztahu firmy a naší školy musím ještě přidat jakousi třešničku na dortu. Nabídnul jsem novému vedení firmy vytvoření sochy svaté Barbory k uctění excelentní spolupráce.

Já se velmi dobře orientuji v prostoru mezi vzdělávací soustavou a trhem práce. Často slyším nářky ze všech stran, protože je neoddiskutovatelným faktem, že naše odborné školství se propadá nevídaným tempem. Velmi dobře rozumím firmám, které obecně poukazují na skutečnost, že zaplatily daně a za ně např. od vzdělávací soustavy očekávají kvalifikovanou sílu. Nedostatečná nebo neúplná kvalifikace v systému např. regulovaných činností, kterých je v hornické činnosti a činnostech vykonávaných hornickým způsobem plno, znamená existenční potíže a nemožnost např. podnikat v zahraničí.
Náš společný projekt je někde v polovině svého plnění, a to je příležitost si nějak neformálně poděkovat. Stalo se to právě v předvečer svátku sv. Barbory. Po formální stránce je socha darem zřizovatele školy, kterým je Královéhradecký kraj. Autorem návrhu díla je profesor naší školy akademický sochař Michal Moravec. Dílo sekal dílenský učitel Rudolf Huťa a žáci sochařského oddělení.

Firmě MND Drilling & Services přeji, aby socha těsně za branou zdobila dnem i nocí první kroky každému zaměstnanci a každému obchodnímu partnerovi. Těším se na další dobrou spolupráci s firmou, která má nejvyšší kulturu práce, s jakou jsem za dvacetiletou praxi ve školství setkal.
Josef Moravec, ředitel Stř. průmyslové školy kamenické a sochařské, Hořice