Letos se všichni sešli v hostinci U Krejčů v Holovousích, kde si společně popovídali.

K poslechu jim zahrála hudba p. Beneše z Hradce Králové. Stanislava Hradecká