Při této příležitosti budou uspořádány dne 24. srpna oslavy spojené s pouťovým jarmarkem, výstavou fotografií a prezentací kostela. Pro místní i přespolní je připraven bohatý kulturní program, který začíná v 9.30 hodin slavnostní mší.

Obracíme se proto na veřejnost s prosbou o zapůjčení jakýchkoliv fotografií, které zachycují okamžiky spojené s historií a událostmi v kostele, jako byly např. svatby, křtiny, poutě apod.

Fotografie, obrázky můžete přinášet do Informačního centra Holovousy. Kontaktní údaje: tel.: 493 691 031, e-mail: info@holovousy.cz

Všem předem velice děkujeme za půjčení fotografií, materiálů a jejich pilné shánění! Obecní úřad Holovousy