Při slavnostnímu zahájení promluvili v Malé aule Karolina prorektor Univerzity Karlovy prof. dr. Ivan Jakubec a místopředseda Akademie věd ČR prof. dr. Jaroslav Pánek. Jednání řídil a vstupní referát přednesl dr. Martin Franc. Představil Raýmana jako zakladatele české organické chemie a biochemie, vysokoškolského učitele a výrazného organizátora vědeckých struktur, usilujícího o zapojení domácího výzkumu do mezinárodních vazeb.

Karol Bílek zmapoval Raýmanovy vztahy k Sobotce. Dále zazněly příspěvky zabývající se studiem a působením činorodého profesora Raýmana na Karlově univerzitě a v České akademii pro vědy, slovesnost a umění.

Kritický náhled přinesly úvahy o Raýmanově pojetí vědy, kterou vnímal jako proces plynulého obohacování poznání zjištěnými fakty, a reflexe jeho vědeckého myšlení v textech přírodovědce Františka Mareše nebo sociologa T. G. Masaryka.

Seminář uzavřel referát doc. Soňy Štrbáňové, která se Raýmanovou osobností zabývá více než třicet let a pracuje na jeho biografii.⋌ Jan Bílek