Kříž stojí na svahu nad bývalým pivovarem. Zápisy v kronikách říkají, že zde bylo první historicky doložitelné obytné stavení. „Další zdroje uvádí, že kříž zde byl vztyčen, jako mnoho podobných, v poreformační době na znamení katolizace obce,“ říká k historii památky Ladislav Jiřička, čistecký zastupitel, který stojí za realizací tohoto projektu. „Podle zjištěných údajů byl kříž naposledy opraven v první polovině padesátých let minulého století. Od té doby se na něm značně podepsal zub času a stav dospěl téměř k havárii.“

Na jaře letošního roku Jiřička v zastoupení obce zpracoval projekt na obnovu této památky. Žádost podaná do programu Grantového fondu Libereckého kraje měla úspěch a projekt obdržel podporu ve výši jednadvacet tisíc korun.

Hned na jaře se začalo s přípravnými pracemi. Hasiči odstranili náletové dřeviny, mládež lokalitu vyčistila od komunálního odpadu a proběhlo vysazení dvou růžových hlohů, které zde v minulých letech dle pamětníků také rostly.

Pomocí těžké techniky byl začátkem dubna původní kříž sejmut, protože jeho stav už ohrožoval okolí. Během léta pak probíhaly zemní práce a byla budována patka pro kříž a nové schodiště. Na něm mají velkou zásluhu Slávek Marcij a Vašek Jiřička.

V září nastala další fáze projektu. V obecních lesích porazil dřevorubec Martin Štěpán mohutný modřín. Z toho na pile pana Šimka v Levínské Olešnici nařezali potřebné trámoví, které pak přímo na místě opracoval tesař Jaroslav Zaplatílek. Měděnou stříšku oplechoval pokrývač Milan Klůz. V té době poskytla firma z Horek materiál na ikonu Ježíše Krista. Tu vyrobil klempíř Josef Chrtek ze Studence. Práce na vymalování nové ikony připadly čisteckému malíři Josefu Schormovi a jeho zeti Pavlu Bjelkovi.Náklady na obnovu této památky dosáhly třiceti tisíc korun.

Obnově památek se v Čisté věnují dlouhodobě. Před několika lety obec významně přispěla na nové oplechování kostelní věže, příští rok by mělo dojít na restaurování věžních hodin na škole, které jsou z Prokšovy hodinářské dílny v Sobotce a vyrobeny byly roku 1883.