Přípravy na vystoupení začaly už se začátkem školního roku. Učitelé přemýšleli, jakým programem by zaujali rodiče a malé účinkující. Starší žáci se na tvorbě programu významně podíleli. Moderátoři večera si své výstupy napsali úplně sami. Důležitá byla i výroba kostýmů a kulis.

V 16.30 hodin se tělocvična školy zaplnila do posledního místa. Podívat se přišel také starosta obce pan Jaroslav Vondráček a bývalí učitelé. Program zahájily nejmenší děti. Jejich vystoupení byla složena z básní, tanečních vystoupení, zpěvu a dramatizací pohádek.

Po přestávce publikum bavili ti starší. Například dramatizace pohádky Mrazík nebo balet Labutí jezero v podání deváťáků, to byla opravdu povedená vystoupení. Ale podle síly potlesku zazářili všichni účinkující.

Rodiče si také prohlédli práce žáků, které byly vystaveny na chodbách. Výrobky byly velice zdařilé, mnoho návštěvníků litovalo, že výstava tentokrát nebyla prodejní. Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Chomutice