Naším nejmenším zarecitovali žáci zdejší základní školy pásmo básniček pod vedením paní Veckové.

Ve 14 hodin jsme přivítali Rozárku Šťastnou, Adrianku Valentovou a Andělku Kupkovou, v 15 hodin pak Josefa Kubálka, Jiřího Macha a Michalku Flaksovou.

Více snímků z akce najdete na našem v připojené fotogalerii.