Letošní sezona byla zahájena vernisáží výstavy dvou výtvarníků – Renaty Culkové z Oseku u Sobotky a majitele galerie Jiřího Qido Valtera v sobotu 9. května ve 14 hodin. O hudební doprovod se postaral s klávesami Miroslav Filsak z Jičína.

Při zahájení byl přivítán dvoutisící návštěvník galerie od jejího otevření, pan Breuer z Jičína s chotí, který dostal od majitele galerie na památku akvarelový obraz Náves v Bukvici.

Na výstavě byl předveden batikovaný textil, figury strašidel, naivní malba a akvarelové obrazy Bukvice a okolí. Celková návštěvnost – 270 osob.
Druhá výstava byla zahájena 27. června. Zde se za hudebního klávesového doprovodu J. Q. Valtera představila Iveta Dandová z Mnichova Hradiště se svými pletenými výrobky z orobince. Druhá pletařka – její dcera Adéla, provdaná Čiháková, se vernisáže nezúčastnila vzhledem k tomu, že v té době se starala o své čtrnáctidenní miminko. Expozici navštívilo 235 osob.

Třetí neméně zdařilá výstava byla zahájena 25. července. Byla to výstava krásné keramiky Zlaty Pokorné z Libunce, kde při vernisáži byl přivítán pětistý návštěvník této sezony, paní Mgr. Ida Seidelmannová, starostka města Police nad Metují, která si jako pozornost galerie odvezla akvarelový obraz letních jahod. Zahájení doprovodili na své nástroje bratři Bob a Vladimír Hochmanové. Výstavu navštívilo 292 návštěvníků.

Čtvrtá, již podzimní výstava byla jako výstava rodinného typu zahájena 5. září za akordeonového doprovodu. Své obrazy a malované kameny zde předvedla rodina Horáčkova a Jankova. Výstavu navštívilo i přes nepříznivé počasí 104 zájemců.

Závěr letošní sezony patří akvarelovým a tušovým obrazům Jiřího Q.Valtera.

Jedná se o ztvárnění obce Bukvice a jejího bezprostředního okolí. Výstava byla ukončena k 30.říjnu t.r.

Galerii letos celkově zhlédlo přes 900 spokojených návštěvníků, o čemž svědčí veliké množství zápisů v návštěvní knize této Galerie Na špejcharu, které zde vpisují místo vstupného, jelikož majitel galerie považuje tuto činnost jako zábavu a vstupné zde již ze zásady žádné nevybírá. (Celková návštěvnost od otevření galerie je 2794 zapsaných osob.)

Celkově lze hodnotit výtavní sezonu roku 2009 jako velice zdařilou, i když byl zvolen kalendář prací spíše manuálně výtvarných než jen malířských. Z toho plyne, že návštěvník vyhledává raději pestrost; pro tu je ochoten i dojet do nedaleké obce Bukvice -Vesnice roku 2008, vzdálené od Jičína osm kilometrů, kde se stále něco děje. ⋌ (jqv)