Tradice těchto koncertů byla založena v r. 2008 a je obdivuhodné, že se ji daří udržet i dále již po několik let. Je to zásluhou obecního úřadu, že jeho zástupci (starostka i místostarostka) dovedou zajistit umělce, kteří přivábí na koncert vždy mnoho posluchačů. Tak je tomu i v letošním roce. Na prvním koncertu v první adventní neděli 27. listopadu zazněly árie a zpěvné duety barokních mistrů G. F. Händela, J. S. Bacha, Ch. W. Glucka a dalších, které přednesli erudovaní absolventi pražské a pardubické hudební konzervatoře.

Další adventní neděli 4. prosince zde účinkovali žáci Základní umělecké školy J. B. Foerstra v Jičíně z dechového a pěveckého oddělení se svými učitelkami. Skupina dětí se zobcovými flétnami zahrála řadu drobných skladeb a bylo radost pohledět, jak dětské prstíky obsluhovaly flétničky tak, aby vždy vyloudily z nástroje ten správný tón. Další skupina dětí se zhostila zpívání koled a skoro každý z těch zpívajících měl i své sólové vystoupení. Paní učitelky skvěle své svěřence doprovázely, ať již také hrou na flétnu, či zpěvem nebo hrou na klávesy.

Všichni účinkující své vystoupení prožívali v plném nasazení tak, jako by byli ve velké koncertní síni před stovkami posluchačů. Tady v kapli nás bylo sice něco přes osmdesát, ale potlesk za koncert byl velký a upřímný. Paním učitelkám patří velký dík, že se se svými žáky vydaly zpívat do Bukvice i za deštivého počasí, ale hlavně za to, že učí děti zpívat i hrát na hudební nástroje. V dnešní době je velkou vzácností slyšet běžně zpívat školní děti v čistých tónech, byť jen jednoduchou písničku. A když už zpívají, tak jejich tónina je nedefinovatelná a obvykle se nedají na žádný hudební nástroj doprovázet.

Třetí adventní neděli zde v kapli zahrají slavné klasické melodie známí jičínští hudebníci - umělci Jitka a Ondřej Koláční, a poslední neděli adventní 18. prosince zde bude už opravdové předvánoční zpívání se sólistkou Markétou Štefanikovou s doprovodem Kateřiny Kubínové na klávesy.

Přijďte do Bukvice na tyto další koncerty všichni, kdo máte volný čas, oprostěte se aspoň na chvíli od toho předvánočního chvatu a shonu za věcmi pomíjejícími a zklidněte svou mysl poslechem krásné hudby a zpěvu. I to prospívá zdraví, a zdrávi přece chceme být všichni.⋌Vladimír Turek