Úterý 28. září, v den slavnosti
10.00 Slavnostní koncelebrovaná poutní bohoslužba, jíž předsedá Mons. ThLic. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas český, zahájí celodenní sváteční duchovní program. Ten bude pokračovat v basilice sv. Václava i chrámu Nanebevzetí Panny Marie, kde se v 17.00 bude konat chrámový koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR, která též doprovází sváteční poutní bohoslužbu v přímém televizním přenosu. Kulturní programy na Mariánském náměstí zakončí ve 20.00 ohňový průvod svatého Václava.

Dopravní opatření budou v platnosti dne 28. září, kdy bude od 04.00 hodin do 24.00 hodin uzavřeno město Stará Boleslav pro veškerou dopravu. Příjezd do Staré Boleslavi bude možný po rychlostní komunikaci Praha – Mladá Boleslav (Exit 14 - Stará Boleslav) a po silnici ve směru od Mělníka. Parkování v ulicích města mimo uzavřené centrum. Autobusové linky budou končit na autobusovém nádraží v blízkosti pouti v centru města. Detailní informace o dopravních opatřeních a autobusových linkách bude na internetových stránkách města k dispozici stejně jako další informace o kulturním programu.

Národní svatováclavská pouť

byla obnovena v roce 2003 péčí římskokatolické církve reprezentované Arcibiskupstvím pražským, Českou biskupskou konferencí, Kapitulou sv. Kosmy a Daminána a farnostmi Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi a města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav .

Koná se každoročně u příležitosti dne svátku sv. Václava v obou staroboleslavských chrámech, v basilice sv. Václava i v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie, a její hlavní událostí je koncelebrovaná poutní bohoslužba na Mariánském náměstí, které předsedá pražský arcibiskup. Je doprovázena bohatým kulturním a zábavným programem, který probíhá v historickém centru města i v přilehlém parku lázní Houštka.