Anežka Česká se narodila v Praze z druhého manželství krále Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské podle tradice 20. ledna 1211. Ve třech letech již byla zasnoubena s polským vévodou Boleslavem. Napříč politickým sňatkům, ke kterým nedošlo, se rozhoduje jako nevěsta Kristova, inspirována svatým životem sestřenice Alžběty Uherské, vstoupit do řádu sv. Kláry. S bratrem Václavem I. zakládá v Praze špitál sv. Františka (1232) a v roce 1234 přijímá řeholní roucho a stává se první abatyší nového kláštera pražských klarisek.

Energická řeholnice byla zbožnou následovnicí františkánského ideálu i moudrou rádkyní své královské rodiny. Anežčiných legend víme o její dobročinnosti, milosrdenství a umění diplomacie. Po naplněném životě umírá ve svém klášteře Na Františku v Praze 2. března 1282. Až roku 1874, na žádost arcibiskupa Schwarzenberga, byla uznána za blahoslavenou, a tím bylo umožněno její veřejné uctívání i mimo křižovnický řád. Konečně 12. listopadu 1989 ji kanonizoval papež Jan Pavel II. a naše svatá Přemyslovna je po právu spojována s pádem totalitního režimu 17. listopadu téhož roku v Československu.

12. listopadu, v předvečer svátku, oslavíme naši světici v pražské katedrále mší sv. v 18.00, kterou bude celebrovat Mons. Dominik Duka OP spolu s ostatními biskupy. Oslavy vyvrcholí výstavou o sv. Anežce, která bude v Anežském klášteře otevřena v pátek 25. listopadu letošního roku a potrvá do 25. března 2012. Plánována je rovněž vědecká konference „Sv. Anežka Česká a velké ženy její doby” na KTF UK, která proběhne ve dnech 22. - 24. listopadu a bude věnována jak Anežce, tak jejím blízkým svatým příbuzným: Hedvice, Alžbětě a Anně Přemyslovně.