V dnešní uspěchané době to znělo spíše jako pohádka, ale byla to skutečnost, neboť tam chodilo postupně stále více lidí. Před prvním zahájením nám udělala výzdobu zahradnická škola z Kopidlna.

Vznikla krásná atmosféra mezi obcí, která věnovala prostory kulturního domu i sponzorský dar na vyrovnání potřebných nákladů, a obecenstvem, které vytvářelo krásné, dá se říct přímo léčebné prostředí. Velkou zásluhu má na celé věci místní paní hostinská, a to jak na bezvadné přípravě sálu, tak se svým obsluhujícím personálem. Když přijdou hosté do sálu, tak na ně již dýchne krásná voňavá a přátelská nálada. Vzniká nám tak velká rodina duchovně vyrovnaných lidí. Do tohoto přátelského prostředí zapadala velmi dobře i paní redaktorka Jičínského deníku, která nám napomáhala při propagaci a informaci o našem snažení.

Ale i hudební soubory, které nám vytvářejí to hlavní léčebné prostředí, se k nám a rády vracejí. Dokazuje to zájem dalších kapel zahrát si u nás. Musím pochválit i Mojmíra Chalupu, odborníka na dřevo, který připravil parkety tak dobře, že návštěvníci říkají - tady to jde samo.

V letošním roce jsme se sešli v Běcharech celkem devatenáctkrát a vystřídalo se zde 12 hudebních souborů. S velkou většinou jsme byli velice spokojeni, jen některé tak dobře nezapadly do našeho tempa. Vzhledem k tomu, že pro velký zájem návštěvníků budeme v příštím roce pokračovat, a to opět od Velikonoc do Vánoc, objeví se některé nové kapely.

Nyní zbývá již jen popřát všem příznivcům, ale všem lidem dobré vůle hodně klidu, vzájemného pochopení a tolerance; k tomu potřebujeme vzájemnou duchovní podporu.⋌ Antonín Erben

Bohatá fotogalerie z celoročního průběhu akce u článku v připojené fotogalerii.