Jeho hlavním pořadatelem je Antonín Erben, kterému věrní účastníci akce připravili krásné poděkování, přečtené na posledním koncertu v kulturním domě. Zároveň pořadateli předali menší finanční dar.

Vážený pane Antoníne Erbene, Toníku, zřizovateli a čestný primáři kliniky - Léčení hudbou - se současným sídlem v obci Běchary, rok před tím v obci Židovice. Chceme Ti upřímně poděkovat za Tvoji péči o naše tělesné schránky a naši psychiku. Náš dík patří také Tvé manželce za pochopení pro tuto činnost. Musíme také poděkovat těm, kteří se sponzorsky podílí na této akci. Jsme si však velice dobře vědomi, že bez organizačních schopností, Tvého času, energie a zřejmě mnohdy i bez Tvých osobních finančních dotací by Léčení hudbou nemohlo existovat v takové podobě, rozsahu a především úrovni jako dosud.

Žádná ze zdravotních pojišťoven působících v České republice nemá v nabídce specializovanou péči o dříve narozené, tedy nás, seniory, kromě mnohdy nechvalně známých léčeben pro dlouhodobě nemocné. Tam nikdo z nás, pravidelných pacientů Tvé kliniky, ještě nechce skončit, a proto zcela dobrovolně podstupujeme léčebné kúry, které nám pravidelně předepisuješ za aktivní účasti smluvních lékařů, tedy našich oblíbených hudebních skupin. Dokázal jsi nás přinutit, abychom se alespoň ve vzpomínkách pravidelně vraceli k našemu mládí. Tedy k tanečním, prvním plesům, odpoledním čajům a k tomu patřícím prvním láskám.

Víme, že tato zcela přirozená přírodní léčba nemá negativní vedlejší účinky na náš organismus, a proto se jí zcela podřizujeme a někdy i oddáváme. My všichni, kterým jsi umožnil se zde pravidelně scházet, můžeme sobotní odpoledne trávit mezi stejně smýšlejícími a stejně pozitivně naladěnými. Prostě dal jsi nám perspektivu, abychom se mohli těšit na sobotní léčebné kúry. Můžeme sobotní odpoledne trávit ve společnosti, ve které jsme nejen vítáni, ale kde se ještě dodržují zásady slušného společenského vystupování a kde jsme si všichni rovni. Tvé léčení hudbou tedy patří mezi silné motivační prvky nás, dříve narozených.

Toníku, jsme přesvědčeni, že bezezbytku splňuješ kritéria vyhlášená pro navrhování kandidátů na udělení Jivínského Štefana, jehož 16. ročník a předávání cen se uskuteční 25. února 2012 ve Slatinách, Tvá nominace byla již zaslána. Doufáme, že Tvé dlouholeté zásluhy budou konečně oceněny, a to nejen námi.
Děkujeme a předáváme Ti malou finanční pozornost od Tvých spokojených pacientů, abychom alespoň v malé míře mohli vykompenzovat Tvé náklady s provozem kliniky. Těšíme se všichni, že nás budeš léčit i v následujícím roce. Přejeme Tobě, Tvé manželce a celé Tvé rodině potřebné zdraví nejen v roce 2012.
⋌Tvoji pacienti z Léčení hudbou