V roce 2011 poté do sbírky přibyly i osobní fotografie, záběry z jeho profese apod. Jedná se o téměř 3 000 pozitivů, které byly zhotovovány pro vlastní památkářskou činnost Jaroslava Wagnera.

Na základě těchto záběrů se tak ukazuje jeho činnost v plné šíři. Snímky svědčí také o stavu řady lokalit v 60. – 80. let 20. století. Obrovskou cenu pro posuzování památek, jejich stavu a významu mají rukopisy, kterých se zachovaly desítky a jsou rovněž součástí pozůstalosti.

Jaroslav Wagner se narodil 5. června 1921 v Jičíně, kde také absolvoval gymnázium. Po osvobození studoval dějiny umění, klasickou archeologii a estetiku. Od roku 1958 pracoval ve Státním ústavu památkové péče v oboru konzervace a obnovy památek architektury.

Své znalosti a zkušenosti předával na přednáškách na katedře architektury Českého vysokého učení technického a na katedře dějin umění Karlovy univerzity v Praze. Vzdělání rozšířil pobytem v Paříži, dalšími studijními cestami po státech bývalé RVHP a v roce 1965 půlročním studiem na Institutio del restauro v Římě. Byl členem několika vědeckých a odborných komisí a poradních sborů. Od roku 1976 byl předsedou vlastivědného spolku „Jičín v Praze". Zemřel 27. ledna 2006.

Ve své vědecké funkci věnoval mimořádnou pozornost a podporu obnově památek v rodném městě i v mnoha dalších obcích regionu.

Během více než 30 let činnosti v ústředí památkové péče řídil rekonstrukční práce významných památek republiky, například na zámcích v Náchodě, Hrádku u Nechanic, Kuksu, Dobříši, Hrubém Rohozci, Kosti, Skalce, Starých Hradech aj. Spolupracoval na obnově městských památkových rezervací v Novém Městě n. M., Litomyšli, Novém Jičíně, Hradci Králové, Jičíně, Žatci, Pardubicích aj.

V oblasti rekonstrukcí a restaurování kulturních památek je nutné zmínit jeho návrh obnovy zámku Staré Hrady, analytické plány pro rekonstrukci jičínského zámku a studii obnovy a využití Valdštejnské lodžie, parku a obory. Zasloužil se o zachování historické hodnoty města Jičína, když v roce 1956 a následně v polovině 60. let prosadil vyhlášení městské památkové rezervace.
Jaroslav Wagner je autorem mnoha odborných článků, studií a publikací věnovaných historii české architektury a urbanismu.

Mezi nejznámější patří díla: Státní zámek Hrádek u Nechanic (1960), Státní zámek Hrubý Rohozec (1964), Kulturní památky Českého ráje (1966), Jičín, městská památková rezervace, zámek a památky v okolí (1965), Hrady, zámky a tvrze středních Čech (1974), Krajem západočeských lázní (1974), Jičín (1979), Československé hrady a zámky (1980) a další.
Hana Fajstauerová

Střípky z muzea se pro letošní rok loučí. Vrátí se v úterý 6. ledna.