Jejich mladší kolegové jim dopoledne vyzdobili prostory divadla květinami, mezi kterými převládaly jedny z prvních poslů jara – pestrobarevné petrklíče., které aranžéři kombinovali se sněhovými koulemi jako symbolem odcházející zimy. „Rozkvetlý“ sál maturantům slušel.