Spolek Tvořivé srdce, který akci pořádal, již podruhé v budově DDM, si klade za cíl podpořit kreativce z blízkého i vzdálenějšího okolí a rozšířit tvořivost mezi veřejnost. Oslovil mnoho tvůrců, výrobců a umožnil jim prezentaci a prodej na této akci.

Jarmareční návštěvníci měli možnost v průběhu dne vyplnit anketní lístky, z nichž byl vylosován výherce hlavní ceny. Stala se jím paní Z. Veverková z Ústí u Staré Paky, která od Spolku Tvořivé srdce obdržela věcnou cenu. Blahopřejeme.

V anketě měli návštěvníci trhu určit tři nejoblíbenější prodejce.

Umístění
O 1.místo se tak dělily prodejkyně, Marcela Ištvánková alias Macioza (www.fler.cz/ macioza) s nádhernými a precizně zpracovanými drátovanými výrobky a Petra Dresslerová alias IceDress (www.fler. cz/icedress.cz), která oslnila velmi slušivými a nepřehlédnutelnými čepicemi.

Druhé místo získala Ilona Švecová alias Svíčky a mýdla z Jičína (www.svickyzjicina.cz). Nabízela ručně vyřezávané svíčky; jejich stánek byl neustále v obležení.

Třetí místo obsadila prodejkyně Marcela Volšičková alias MarcelaArt (www.fler. cz/marcelaart) a její rozmanitá nabídka šitých, kvalitně zpracovaných kabelek, tašek, broží a dalších výrobků. Všem výherkyním gratulujeme!

Další plány
Pořádající spolek Tvořivé srdce, jehož jedním z hlavních cílů je propagace kreativců a rozšíření tvořivých aktivit i tradičních řemesel, už plánuje další květnový jarmark a bude se opět těšit na tu krásnou atmosféru, kterou i tentokrát jarmark provázel.

Závěrem bychom chtěly poděkovat všem lidem i organizacím, kteří se na akci podíleli. Jsou to hlavně prodejci za účast a šíření dobré nálady, členové klubu Prodejci z Nové Paky a okolí, firmy a jednotlivci za pomoc při propagaci, rádio za mediální podporu, oddíl Zálesáků a několik jednotlivců za praktickou pomoc při soutěžích, a další nejen místní firmy, sponzoři cen pro děti. A také všem, kteří přišli tuto akci podpořit. Děkujeme a těšíme se na další ročník.   za Spolek Tvořivé srdce Petra Knapová a Petra Satranská