Tvoří ho tři vynikající sólisté, Jiří Pospíchal – housle, Marek Novák – violoncello, Markéta Janáčková – klavír, mající za sebou vystoupení v Čechách i v zahraničí, úspěchy na soutěžích, nahrávky a spolupráci s významnými hudebními osobnostmi a tělesy.

K nejvýznamnějším koncertům souboru v předchozích sezónách patří např. koncert v rámci cyklu komorních koncertů „Concerts autour de Janáček“ v Opera de National – Studio Bastille v Paříži, koncert v prestižní nadaci Fundacion Juan March v Madridu, kam bylo Janáčkovo trio pozváno jako jediný český soubor k vystoupení na závěrečném koncertě cyklu české hudby, vystoupení na Pražských premiérách pořádaných Českou filharmonií v Rudolfinu, koncert v Sukově síni Rudolfina v Praze v rámci Českého spolku pro komorní hudbu, kde zaznělo mimo jiné Trio Alfréda Schnittkeho v české premiéře aj.

Repertoár tria zahrnuje skladby stylových období od baroka po hudbu 21.stol. Významnou část repertoáru pak tvoří skladby českých skladatelů. Janáčkovo trio se také věnuje uvádění premiér skladeb českých soudobých skladatelů (Z. Lukáš, Z. Král, M. Plachká), v únoru 2007 provedlo světovou premiéru skladby Trio Boemo Zdeňka Lukáše v pařížské Opera de Bastille, v roce 2008 komponuje skladby pro Janáčkovo trio např. Jiří Gemrot, Ivo Bláha, Milan Slavický.