Jan Sezima proslul nejenom jako umělec, ale je i hlavním organizátorem podzimního hudebního festivalu Hořice JazzNights. V letošním roce akce oslavila jubilejní dvacátý ročník. Do města kamenné krásy díky ní zavítá i řada zahraničních jazzových muzikantů. Krom toho je Jan Sezima ředitelem DK Koruna a důležitým představitelem kulturního dění ve městě.

Mimořádnou Cenu starosty získá Gabriela Festová, trenérka mažoretkového sportu. Byla nominována občany na cenu Osobnost města, rada však vzhledem k jubileu JazzNights doporučila Jana Sezimu. Zastupitelé o laureátech letos rozhodovali poprvé, v dřívějších letech byla volba výhradně na sedmičlenné městské radě.