Kromě už tradičně široké letní nabídky Kulturních zařízení města Jičína byly letošní prázdniny také ve znamení přípravy i provádění oprav a stavebních úprav prostorů, kde KZMJ působí.

Kino bez bariér
Jistě jste si všimli, že se před biografem „narodil" nový chodník včetně schodiště a pohodlných nájezdů pro vozíčkáře. Kino je nyní stoprocentně bezbariérové. Je to konkrétní první krok před chystanou rekonstrukcí samotné budovy. V současné době probíhá vyhodnocování nabídek na zpracování projektové dokumentace, což dává reálnou naději, že se jičínský biograf, který letos slaví 90 let od svého otevření, dočká v nejbližších letech své původní stavební podoby spojené s nejmodernější současnou technologií.

V předsálí balkonu Masarykova divadle se diváci festivalového představení poprvé prošli po nové podlahové krytině, když ta předchozí po více než třiceti letech už dosloužila. Nový povrch evokuje původní barvu chodeb. Do patra se vchází po opraveném schodišti, které se vrátilo ke své kamenné kráse.

V městském informačním centru se na konec října chystají významné stavební změny. V první fázi se počítá s vybouráním oken a dveří do zámeckého nádvoří a přemístěním bankomatu na jiné místo na náměstí.Jednotlivé akce jsou hrazeny z městského rozpočtu a z prostředků KZMJ. Vše zmíněné má společný cíl – zlepšení technického stavu a především pohodlí návštěvníků.