V 10 hodin se uskuteční setkání u pomníku Jana Husa. Také v Hořicích položí věnce k mistrovu pomníku, kde bude přečten jeho dopis věrným Čechům, a pořádají tu ekumenické bohoslužby.