V sobotu 24. září v 19 hodin v Domě kultury budete mít v Libáni vzácnou příležitost sledovat hvězdné vystoupení houslového virtuosa Václava Hudečka společně s Mladoboleslavským komorním orchestrem s dirigentem a sólistou České filharmonie Jiřím Havlíkem.

Jméno Johanna Sebastiana Bacha se čte v programech koncertů velmi často. Z houslových koncertů se zachovaly jako originální Bachovy rukopisy dva velmi slavné houslové koncerty. První v tónině a-moll, trochu drsnější, druhý radostný E -dur. Okamžitě pronikly do repertoáru světových houslistů jako díla dokonale vystihující Bachovu osobnost a styl epochy. Od prvních taktů se ocitáme v moudrém světě bachovské hudby, neustálé proměny tématů tvoří krásný dynamický proud hudby.

Chválu klasicismu připomene Mladoboleslavský komorní orchestr něčím z Mozartova raného období salzburské slávy, neobyčejně citlivě naladěným a svěžím komorním Divertimentem F–dur. Program bude završen nejslavnějším dílem švédského skladatele Daga Wirena Serenádou pro smyčcový orchestr z roku 1937, dílem rytmicky pregnantním, v bohaté nordické melodice s jadrně národními intonacemi.

Zapište si, že závěrečný koncert letošních Foerstrových dnů se koná v sobotu 15.října v 15 hodin v barokním kostele sv. Ducha v Libáni jako oslava jedné z nejdůležitějších událostí v dějinách českých zemí. Herečka Táňa Fischerová a hudební skladatel Daniel Dobiáš v komponovaném pořadu „Poselství Karla IV." připomenou 700. výročí narození „Otce vlasti", krále českého a císaře Svaté říše římské.

Do mnoha jeho poselství nás zavedou dochovaná ohlédnutí z králova rukopisu. Žádosti o prodej a rezervaci vstupenek vyřizuje prodejna Trafika v Libáni nebo tel. 606 491 266, 733 757 235.   Zdeněk Vokurka