Ivo, na letní měsíce Suchardův dům ožije hrou?
Ano, v pátek zde byla zpřístupněna expozice věnovaná hře jako prožitku i hádance. Ve velké výstavní síni je to výstava „Kouzlo dřevěné hračky“ a v malé výstavní síni se setkáme s karetními listy v rámci výstavy „Čertovský mariáš aneb čerti na hracích kartách“. Obě výstavy můžete zhlédnout až do 15. září.

Proč jste se rozhodli udělat obě výstavy společně a proč zrovna Hra?
Tak nějak se to všechno seběhlo, nic není náhoda. Ale jde v obou případech o Hru. Vzpomeňme slova spisovatele Ladislava Klímy, že "Hra není smyslem světa, ale smysl světa je hrou." Prostřednictvím hry je člověk schopen přetrhnout monotónní tok života. Hry jsou nespočetné a proměnlivé stejně tak jako hračky. Přizpůsobují se, migrují, jejich bezbřehost a hojnost přináší imaginace sama. Hra i hračka přináší obraz doby a stává se pevnou součástí příběhu lidského rodu. A je tedy úplně jedno, jestli se k ní přibližujeme skrze „příběh dřevěné hračky“, či prostřednictvím karetních listů. Pořád je to Hra…

Co se ti vybaví, když se řekne slovo „hrát“?
Hrát si s něčím, hrát si na něco… Ale půjdeme-li ke kořenům tohoto slova, tak nás jeho významové obsahy zavedou nejčastěji ke hře na hudební nástroj, k tanci. Vzpomeňme německé "spielen" Ale také k žertování a zábavě, což nám napovídá latinské "jocus", francouzské "jeu". Což nám připomíná "Jolly Jokra", tedy našeho českého "žolíka", který může být všude, ale také nikde…Ale může nás také zavést z pohledu dneška poněkud překvapivě svým významem i k modlitbě a chvalořečení (hebrejské "šir").

Ale všechny tyto známé nebo polozapomenuté významy jsou významově již posunuté jinam.
Prapůvodním smyslem hry je totiž zápas (řecké "agon"). Taková hra byla spojena s hádankou i věštbou. Obývala temnou jeskyni, labyrinty i antické svatyně. Bohové hráli v kostky, aby rozhodli o našem osudu. Odlesk skrytosti tohoto plánu můžeme dnes pocítit v deskových hrách, které jsou mnohdy právě onou Hrou, zrcadlem světa.

Vaše výstava se věnuje herním prvkům, pokud vím?
Samozřejmě význam tohoto slova neoznačuje jen specifickou aktivitu "hraní", ale také pomůcky, které k takové hře patří. Mluvíme-li o karetní hře, máme na mysli soubor karetních listů, bavíme-li se o šachové hře nebo "Člověče, nezlob se", máme kromě jiného na mysli soubor figurek.
Nesmíme zapomenout, že nejspecifičtějším projevem dětského chování je hra. A hračka nám do hry vstupuje jako její prostředník. Něco nám představuje, něco v nás vyvolává, ztotožňujeme se s ní, a proto si s ní tak rádi hrajeme. V lidské hře pozbývá předmět hry své předmětnosti a stává se obrazem… Díky hračkám dochází vlastně k jakési miniaturizaci světa. Známe nádobíčko pro panenky, vláček, autíčka…
Hračka je nám partnerem ve hře a často si k ní budujeme citový vztah. Naši oblíbenou hračku z dětství by mnozí z nás zcela určitě za nic na světě nedali.

Jak se díváš na hru z pohledu dneška?
Při hře musíme prokázat obratnost, trpělivost, konstrukční vlohy, ale i smysl pro imaginaci. Hra dnes znamená uvolnění, rozptýlení, vyvázání z běžného obstarávání.
Bohužel do hry dnes často vstupujeme, abychom vyhráli, ne pro hru samu. Musíme brát v potaz při každé hře i náhodu, která dává hře onen vzrušující okamžik, a musíme jej umět i gentlemansky přijmout, pokud prohráváme, jako smůlu nebo nepřízeň osudu, stejně jako v životě samém.
Hra je pro mne především zakoušení jiného světa, tedy i zkušenost. Proto i prohra má pro člověka, pro jeho osobitý růst význam.
Každá hra totiž rozvíjí nějakou duševní nebo tělesnou schopnost. Hráč musí jít Štěstěně naproti, musí mít schopnost obezřetného propočtu a odvahu riskovat. Hra připravuje jedince na překonávání překážek, sebeovládání a uvádí ho skrze prožitek do života jako celku. Cítíme při ní radost a napětí z "jiného bytí", než je všední život.
Proto jsme se rozhodli smysl hry lidem připomenout v rámci dvou setkání s ní ve velké a malé výstavní síni Suchardova domu.

Můžeš nám tato setkání blíže přiblížit?
To první setkání "Kouzlo dřevěné hračky" vychází ze zdejší paměti krajiny a je to příběh, který započali bratři Válkové založením továrny na jejich výrobu ve dvacátých letech minulého století v Nové Pace. Hračky se tam rodily díky návrhům malíře a pedagoga Josefa Jelínka a putovaly z Novopacka do celého světa. Po roce 1948 se počin bratří Válků stal základem národního podniku Tofa. Dnes na tuto tradici nepřímo navazuje Detoa Albrechtice a.s. v Jizerských horách a výroba tradičních dřevěných obrázkových kostek Dino Topa s.r.o. ve Staré Pace.
Všechny výrobce spojuje přírodní materiál dřevo, který na rozdíl od jiných materiálů umocňuje i vzhled hračky. Jak by ne, vždyť je propojen s živelným základem světa….
Všichni tři figurují v tomto příběhu a také se nám v něm představí.
Ještě je třeba připomenout, že počátek výroby dřevěných hraček sahá v naší zemi až do druhé poloviny 18. století. Hračky se rodily z lipového, březového, osikového, ale především smrkového dřeva. Výroba se inspirovala ve tvarech a námětech, jak jinak než lidovou tvorbou.
V malé výstavní síni na nás pak čeká setkání s karetními listy „Čertovský mariáš aneb čerti na hracích kartách“ , které tvoří součást karetních her.
Každé takové zasednutí hráčů ke karetnímu stolku vede ke kombinatorice, která se řídí předem určenými pravidly, ale také vytváří prostor pro rozhovor a komunikaci, která se stává vždy nedílnou součástí hry samé. A který je právě dnes tak důležitý…

V čem vidíš poselství, výjimečnost karetních listů?
Karetní listy k nám promlouvají skrze zdobnost prvků ze čtyř základních barev. Jako by v nás evokovaly čtyři živelné podstaty… oheň, vodu, vzduch a zemi.
Z listů na nás zírají figurální obrazy, které přebíjí při karetní hře numerická hodnota každého listu. Kombinatorická hra vytlačuje tak jejich imaginativní obsah, který je jaksi skryt… upozaděn. A právě skrze něj můžeme s nimi navázat jakýsi vnitřní dialog. Proto se snad i ta druhá výstava věnuje jednomu figurálnímu obrazu, který se na karetních listech vyskytuje. Ta nám vznikla díky packé výtvarnici Kateřině Krausové a „Klubu sběratelů hracích karet“ Praha.
Doplněné to celé bude o filmovou projekci, tvůrčí dílnu a o prodej dřevěných hraček. Přijďte pobejt…