Výstava děl obou autorů je mimořádně krásná, a to jak samotnými uměleckými díly, tak uspořádanou instalací kurátora Miroslava Lipiny. Bylo šťastné, že zahájení se uspořádalo v prostorách přilehlé síně. Zde byl větší prostor jak pro vystavující umělce i účinkující v krásném doprovodném programu a také pro značný počet návštěvníků vernisáže.

Jan Hladík (1927) představil ze svého bohatého výtvarného díla grafiku, tvořenou různou technikou. Velmi upoutávala olejomalba „Vertikální postava" i vystavená autorská figurální tkaná tapiserie.

Pavel Piekar (1960) vystavuje několik desítek působivých barevných linorytů, motivovaných přírodními scenériemi. Iva Knobloch mimo jiné k výstavě uvedla, že její přátelství s vystavujícími umělci trvá déle než třicet let. Neopomněla také připomenout manželku Jenny Hladíkovou. Jan a Jenny Hladíkovi se společně zabývali tkanou tapiserií a Jenny Hladíková-Hršalová se také věnovala grafice kombinované s textilní koláží. Oba v oboru tapiserie dosáhli mezinárodního věhlasu. Pavel Piekar vystudoval technický obor a později natrvalo přešel k výtvarnu. Vzdělával se u doc. Bohuslava Kulicha a dále u manželů Hladíkových. Nejprve to byla grafika, dnes se věnuje linorytu.

Manželé Hladíkovi byli výstavní síní příjemně překvapeni, ocenili skvělou práci s instalací kurátora Miroslava Lipiny i překrásný výhled na Krkonoše, ke kterým mají hluboký vztah. Jan ilustroval knihu krkonošské spisovatelky Marie Kubátové Daremné poudačky.

V doprovodném hudebním programu vystoupila zpěvačka Ivana Bilej Brouková za doprovodu romantické kytary v podání Jany Steidl Kindernayové. Výstavu lze navštívit do 15. července.⋌ Otto Singer