Ta byla součástí vzájemné spolupráce studentů a klientů ÚSP – bližší seznámení s prostředím a organizační strukturou v ÚSP. Děkujeme zaměstnancům ústavu za takovéto příležitosti nahlédnout do života klientů ústavu. Těšíme se na další spolupráci. 

Dále se dne 19. listopadu zúčastnili výchovného projektu v Hradci Králové, kde navštívili Vazební věznici a Muzeum HK. Studenti byli seznámeni se strukturou Vazební věznice, ale hlavně si měli možnost prohlédnout prostory přístupné pro veřejnost.

Exkurze žáků spojených škol.Při návštěvě Muzea HK zhlédli výstavu – Vše za 100 let a výstavu – Cesta dívek za vzděláním (příspěvek v rámci ŠVP do vzdělávací oblasti, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce – vzdělávacího oboru Dějepis, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce).

Výchovný projekt zorganizovaly Marie Grusová a Jaroslava Hypiusová. Věříme, že akce byla přínosem pro studenty k získání více informací o právech občana ČR.   Jaroslava Hypiusová