Expozice byla připravena ve spolupráci s Alešem a Martinou Vostřezovými a Oldřichem Kvapilem, jemuž patřilo úvodní slovo slavnostní vernisáže.

Vytlačované perníky z dřevěných forem nejsou určeny k jídlu, ačkoliv jsou vyrobeny z medu, mouky a skořice. Jsou velmi tvrdé a mají funkci dekorační.
Výroba perníku má dlouhou historii, první zmínka o něm pochází v Čechách již ze 14. století. Od poloviny 17. století jsou na našem území dochovány datované perníkářské formy. V první polovině 19. století perníkářská výroba kulminuje a od druhé poloviny 19. století začíná perníkářské řemeslo postupně ustupovat rozvíjející se cukrářské výrobě.

Na počátku 20. století mizí perníkářská výroba úplně. Perníky se začaly vyrábět průmyslově, ale naštěstí byly mnohdy dřevěné formy, mající historickou i estetickou hodnotu, předávány do regionálních muzeí. Trojice hořických perníkářů se dnes snaží na tyto takřka zapomenuté tradice navázat.

K zájmu o výrobu perníku přivedla Oldřicha Kvapila výstava starých perníkářských forem spojená s pečením a prodejem z nich vytvarovaných perníků na Kuksu u Dvora Králové, konaná v roce 1966. Článek, který o této výstavě vyšel v časopise Domov, ho inspiroval natolik, že se začal pokoušet podle sádrových odlitků starých forem vyřezat je ve dřevě.

Práce se dřevem
„Jsem totiž řezbář samouk. Celý život jsem pracoval jako technik v silničním stavitelství. Ke dřevu mám ovšem velmi úzký vztah, protože můj táta byl truhlář a za mlada vyřezával loutky," uvádí ve své biografii Oldřich Kvapil, který se řezbářskému řemeslu věnuje od roku 1975 a v roce 2003 obdržel od Ministerstva kultury ČR titul Nositel lidové tradice.

Formy vyřezává dodnes, buď podle starých vzorů, ilustrací nebo vlastních námětů. Vyhledává stále obtížnější motivy, včetně těch současných. Na jeho řezbářské zkušenosti navázal od roku 2005 Aleš Vostřez, který je také zručným pekařem. Jejich práce je kromě hořické výstavy pravidelně k vidění v dílně, kterou mají v Perníkové chaloupce u Pardubic pod Kunětickou horou.

Součástí výstavy je Perníkářská dílna, která se uskuteční ve dnech 12. až 14. listopadu, a to v dopoledních hodinách pro školy, odpoledne od 14.30 do 16 hodin pro veřejnost. Zatímco školní třídy je nutné objednat (na tel. 493 624 497), odpoledne mohou zájemci přicházet volně.
Výstava potrvá do 20. prosince.    Jindra Váchová s využitím zdroje: http://www.staroceskeperniky.cz/nabidka