Ta byla sice postavena jako památník obětem 1. světové války, ale v průběhu let byla v pietní síni vytesána i jména lidí, kteří položili život v průběhu druhé světové války a zmíněni tu jsou i ti, kteří doplatili na své statečné postoje v době komunistické totality.

Moderátorské funkce se ujal ředitel muzea Václav Horák. S hlavním projevem vystoupil starosta města Aleš Svoboda, který stručně shrnul historii místa a podrobněji se věnoval událostem 2. světové války, které zasáhly do života města a jeho obyvatel. Vzpomenul všech, kteří toto šestileté válečné běsnění nepřežili – v koncentračních táborech, na frontách, či v posledních dnech, kdy země povstala proti nacistům.

Následovaly příspěvky představitelů Českého svazu bojovníků za svobodu, podplukovníka Jaromíra Lüftnera z okresního výboru a Františka Bednáře, předsedu ZO ČSBS Hořice. Státní hymna zazněla v podání sborů Ratibor a Vesna, na závěr pietního setkání byly z ochozu věže vypuštěny holubice jako symbol míru. Poté se přítomní odebrali do Masarykovy věže samostatnosti, kde byla slavnostně otevřena nová expozice, mapující první, druhý i třetí odboj na Hořicku.

Boje na náměstí
Přistaveným autobusem se mohli zájemci rychle přemístit na náměstí, kde byly připraveny bojové ukázky z konce druhé světové války. Vysvětlující komentář podal místostarosta Ivan Doležal, který měl tuto část vzpomínkových akcí na starosti.

Vojáci a dobová technika přilákali značné množství diváků. Když boje ustaly, program pokračoval kulturní částí. K poslechu zahrály swingový orchestr a hudební spolek Dalibor, svým uměním se pochlubily mažoretky. Kdo chtěl v tichu zavzpomínat, mohl si v muzeu prohlédnout fotky z posledních dnů války ve městě a okolí.

A protože na neděli připadla letos gothardská pouť a všechny atrakce byly v provozu celý prodloužený víkend, měli Hořičáci napilno, aby stihli vše navštívit.    Jindra Váchová