Soutěž je rozdělena do sedmi kategorií a je určena pro žáky ZUŠ, hudebních škol, konzervatoří a vysokých uměleckých škol.

Letošní 11. ročník se konal ve dnech 18. – 20. října a naše škola poslala do soutěže čtyři malé zpěváky ze třídy ředitelky školy Zdenky Vaškovové. Radost a těšení na soutěž ochromilo množství soutěžících ve všech věkových kategoriích. I když je tato soutěž výběrová, stala se pro velký zájem soutěží
mezinárodní. Děti zpívaly v kategorii D, kde bylo 45 soutěžících. Čekání na pořadí a výborné výkony druhých jistě k trémě, kterou všichni mají, nepřidají. Myslím, že naše děti neudělaly škole ostudu, a ti, kteří jsou z regionálních soutěží zvyklí na první místa, tak v silné konkurenci poznávají, že práce je víc jak nutná.

Ze čtyř dětí získala Lenka Kovářová Čestné uznání a Filip Šťovíček krásné druhé místo. Blahopřejeme.   Zdenka Vaškovová