Nestává se tak často, aby hosty - účinkujícími tradičních Kopaničářských slavností, pořádaných již 47. rokem v obci Starý Hrozenkov na moravsko-slovenském pomezí, byly jiné folklorní soubory než ty z příhraničních oblastí Moravy a Slovenska. Proto mnozí z téměř 10000 návštěvníků hlavního sobotního programu dne 14.7.2007 očekávali s napětím vystoupení jim zcela neznámého souboru Hořeňák z Lázní Bělohrad. Bouřlivý potlesk po produkci a neplánované zařazení do nedělního odpoledního programu bylo zcela jistě pro všechny členy Hořeňáku zadostiučiněním za jejich překrásný projev tamního bodrého folkloru. Tak zase někdy na shledanou v Kopanicích.